Misbruger du dig selv – og andre?

Hvad er det, der gør, at nogle i en familie bliver misbruger af alkohol  med alt, hvad det KAN indebære? Er det “Den Sociale Arv?” – Ja, fint nok, men hvorfor er det så ikke alle i en familie, der bliver misbruger? Det kan skyldes rigtig mange ting, og der har været foretaget- og bliver fortsat foretaget – mange undersøgelser om dette emne. I en familie, hvor der har været megen misbrug af alkohol og/eller seksuelt misbrug, er der måske ingen af børnene i familien, der følger den sociale arv, men ofte er det sådan, at hele familien er ødelagt på den ene eller anden måde og fortsætter måske selv i et misbrug, hvis de ikke får hjælp til at bearbejde dette! Der findes rigtig mange former for behandling!

Den sociale Arv!

Det kan være SÅ svært at bryde Den sociale Arv. Dette gælder både med hensyn til misbrug af alkohol, incest og vold. Så mange af disse børn fortsætter desværre som misbruger af den ene eller anden slags. – I dag tages der så megen hensyn til økonomi, at selvom der ER mange mennesker, der “råber vagt i gevær” og gang på gang fortæller de relevante myndigheder, at der er noget rivende galt i den eller den familie, bliver der ofte ikke gjort noget, da man skal spare!!! – I de familier, hvor der bliver gjort noget i tide, er der håb for, at børnene kan få et rimeligt liv, hvis man da ikke har grebet ind alt for sent! Mange steder hjælper man ikke alle børnene, så dem, der bliver hjulpet har det næsten endnu værre efter at være blevet hjulpet, da de ved, at der søskende derhjemme, der stadig lever under de vilkår, de selv gjorde tidligere.

Misbrug af alkohol alene.

Men misbrug af alkohol behøver altså ikke at medføre andet end “kun” misbrug af alkohol!  – Men dette kan så sandelig også ødelægge en familie fuldstændigt! Misbrug af alkohol kan skyldes rigtig mange ting. – Det kan være, at man i en periode er psykisk ude af balance pga problemer på arbejdet eller i familien. – Man kan være meget stresset i en periode; der kan være dødsfald i familien eller skilsmisse eller andet, der gør, at man føler sig helt ude af balance og derved synes, at man lige kan trøste sig med en enkelt lille drink, som desværre ofte fører til mange, og man kan i begyndelsen skjule det for omgivelserne. Men på et tidspunkt bliver omgivelserne klar over det, men så skjuler denne misbruger det – tror han eller hun det da – for omgivelserne. – Men dette bliver ikke ved med at gå i længden, og man risikerer både at miste arbejde og familie, men ikke mindst risikerer man at miste sig selv.

 

Men der er hjælp at hente! – I denne artikel har jeg  en “gæsteskribent!”

Anna Marie Aggerholm, leder af Alcologic, selv tidligere misbruger skriver:

Psykisk ubalance og alkohol

Jeg elsker simpelthen Betty’s firmanavn ”Velvære med hjertet”. Ja, hvor ellers?, fristes
jeg til at spørge. Men det er sandsynligvis også fordi jeg selv har været et sted, hvor jeg
troede, velvære fandtes i enten alkohol eller piller. Nu er jeg kommet fri og ud på den
anden side, og nu ved jeg, at velvære altid starter i hjertet.

Anne Maries budskab:

Mit budskab med denne artikel skal være, at vi må hjælpe hinanden med at bryde
nogle tabuer og gå lige til biddet, når vi opdager, at et menneske tæt på os har et
afhængighedsforhold til enten alkohol eller piller. Ofte er det nemlig sådan, at vi som
pårørende (kollegaer, venner, naboer osv.) lader os lulle ind i den benægtelse, der altid vil være omkring en afhængig.  – Jeg er selv alkoholiker, men drikker ikke mere. Ikke siden en effektiv behandling i 1999. Alligevel er jeg stadigvæk cand.mag. i manipulation, for det er en så integreret del af den afhængige personlighed, at den evne vil jeg formentlig have resten af min levetid!

Anne Maries egne erfaringer:

Jeg vil gerne dele nogle erfaringer med jer, som jeg har gjort mig dels gennem de sidste10 år, hvor jeg har arbejdet professionelt med alkoholafhængige og deres pårørende, dels gennem eksempler fra mine venner i AA-fællesskabet (Anonyme Alkoholikere).
Det er mere reglen end undtagelsen, at de alkoholikere, der efter mange års druk og
katastrofal navigering gennem livet, endelig går i behandling for deres afhængighed, først
har været omkring en eller flere behandlinger for psykiske lidelser. De fleste alkoholikere
har nemlig ingen problemer med at ”sluge” en diagnose, der hedder enten depression eller
angstanfald, mens de slår sig i tøjret over at skulle erkende, at det er alkohol, der skaber
deres psykiske ubalancer.

Tegn på depression:

Hvis man slår op på nettet for at finde symptomer på depression, er de fleste fuldstændig
sammenfaldende, nemlig:

Vedvarende tristhed, angst og tomhed

Mangel på energi og kræfter

Mangel på selvtillid
Selvbebrejdelse og skyldfølelse
Følelse af at livet ikke er værd at leve
Koncentrationsbesvær
Rastløshed
Tilbageholdenhed og indelukkethed
Søvnproblemer
Appetitproblemer

… altså anerkendte symptomer på depression. MEN… hver og en af dem kunne

lige så godt beskrive en alkoholiker i fremskreden stadie, altså der, hvor det ikke er længere
er mennesket, der styrer alkoholen, men alkoholen der styrer mennesket!

Hønen eller ægget?

Hvem der så kommer først, hønen eller ægget, kan være svært at afgøre for lægmand, indrømmet. Men ét er i hvert fald sikkert… den ramte beslutter sig ikke lige fra det ene øjeblik til det andet til at få behandlet symptomerne, det er der hverken kræfter, overskud eller fornuft nok til på dette stadie. Så det må være op til de enkelte pårørende at indhente
så meget viden om både depression og alkoholisme, så man kan gøre en forskel og være med til at få den ramte i en eller anden form for behandling.

Brug ikke selvmedicinering!

Er der tale om en ægte endogen depression, er der en hel del depressionsramte, der
bruger alkohol som en slags selvmedicinering. Når de føler sig stressede, når de får
depressive tanker og uhåndterbare følelser. Det kan lindre i øjeblikket, men det kræver
snart en ny optankning, og man kommer efterhånden ind i en ond cirkel. Alkohol og
den onde cirkel overtager efterhånden styringen af éns liv, hvor effekten af medicin og
behandling (fx kognitiv terapi og mindfulness) bliver nedsat. Man får brug for hjælp og
støtte til at komme ud af denne situation.

Symptomatisk misbrug!

Denne anvendelse af alkohol er det, man kalder symptomatisk misbrug, idet man prøver at dulme sine problemer og symptomer med alkohol. Problemet er, at risikoen for at udvikle et afhængighedsforhold (som man måske ikke havde før) er stor. Derfor bør man helt undlade at drikke alkohol, hvis man har det psykisk dårligt.

Omvendt kan alkohol fremkalde depressionslignende symptomer hos mennesker, der
ikke fra naturens hånd er disponeret for en depression, og det er her, de ovennævnte
symptomer fremkommer, som så bliver mistolket.

Velvære med hjertet!

Mit råd til folk, der føler sig i psykisk ubalance, er at de ikke begynder at eksperimentere
med hverken alkohol, piller eller sjov tobak for at få det bedre. Det vil være som at tisse
i bukserne på en frostklar dag for at holde varmen… – når virkningen af stoffet aftager,
står man tilbage med et endnu større problem! Konsekvenserne i eksemplet er, at
buksebenene er stivfrosne! Konsekvenserne for en psykisk uligevægtig er ofte, at man
aldrig kommer tilbage til den rene velvære i hjertet!

Anna Marie Aggerholm, Indehaver af Alcologic, Randers

Forfatter, foredragsholder  samt udgiver af flere bøger om misbrug og kampen for at komme ud af dette!

Så søg hjælp!

Som man kan læse ud af Anna Marie`s interessante indlæg, er det yderst vigtigt at søge hjælp, og først og fremmest at erkende, at man har brug for hjælp, når man har et eller andet psykisk problem, i stedet for selv at eksperimentere med eksempelvis alkohol og, måske,  ende som misbruger af en eller anden art, det være sig piller som alkohol!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *