Hvem føler du ansvar overfor?

Hvem er du ansvarlig overfor i din hverdag?

Dig selv – din familie – dine venner – dine kolleger -din chef? Hvad med dig selv?

Du fantastiske menneske!

Den du dybest set har et ansvar overfor, er dig selv, og det fantastiske mennneske, du er. Det er det, du har ansvar for at værdsætte og i det hele taget at sætte pris på det liv, der er dig blevet givet! – Husk altid på, at INTET er forkert her i livet, men at vi alle har et ansvar for at leve livet så godt, som det er os muligt. – Og vi skylder andre mennesker den respekt, de fortjener, som de enestående mennesker, de nu en gang er, hver især på deres måde! At vi alle ikke ser ens på tilværelsen, og at vi hver især forvalter vores måde at leve livet på forskelligt, det er så op til hver enkelt at tage ansvar for! Vi har kun ansvar for vort eget liv!

Familie

At vi så frem i livet, formentlig, får familie, kone/mand og evt. børn, og så har et ansvar for, at alle i familien har det godt, det er så en anden sag. – Men her har man “kun” et med ansvar! – Hele familien, og i hvert fald i begyndelsen kun de voksne, har et fælles ansvar for, at det hele fungerer i familien. – Men her er det igen; vi har kun det fulde ansvar hver især for vort eget liv, at vi lever det, så godt som muligt, så vi DERVED meget bedre kan sørge for, at familien fungerer optimalt!

Manglende muligheder

Men mange formår ikke at tage det ansvar det er, at leve så optimalt et liv, som muligt,og giver måske op, når tilværelsen bliver for svær! – Her er det igen værd at bemærke, at det er ikke “forkert”, at give op overfor tilværelsens udfordringer. – Det afhænger i hvert enkelt tilfælde af, hvilken “konstitution”, det enkelte menneske er født med, hvor meget det enkelte menneske magter.. Det vil sige, hvilke mentale og fysiske ressourcer, man har med sig ind i livet! – AT det så for andre kan se ud, som om personen er “fej”, det er så en helt anden sag. – Men her det så igen op til omgivelserne at gå ind og hjælpe den person, der har det svært! – Der er man nødt til at tage ansvar for personen, da han eller hun ikke magter selv at tage sit ansvar på sig i en periode, det være sig i kortere eller længere tid!

Samfundet

Et samfund kan ikke fungere, hvis vi kun lever egoistisk og ikke tager vare om andre, men pointen i denne artikel er blot, at vi ikke kun kan lade det være op til “samfundet” eller omgivelserne i det hele taget, at tage ansvar for, at alle har det godt. – Det er en forpligtelse, hvert enkelt menneske selv må påtage sig. – At der så er mennesker, der ikke formår selv at tage ansvar, det er så en helt anden sag. Og dem skylder vi alle at hjælpe; at hjælpe dem med at “tage ansvar”!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *