Hvad er frihed for dig?

Hvad skal der til for at du føler frihed i dit eget liv? – Hvad tænker du overhovedet, når man siger ordet frihed? Er det frihed i dit eget liv, er det frihed i dit parforhold? – Hvilke tanker farer gennem hovedet på dig, når man siger det ord, frihed? – I den vestlige verden forbinder man oftest ordet frihed med, at vi har ret til at tale og skrive frit. Og for de fleste mennesker er det det, man forbinder med ordet frihed.

Frihed i parforholdet.

Men frihed kan være så mange andre ting. – Har man frihed i parforholdet, i venskabet, på arbejdet? – Ordet frihed har også noget at gøre med, hvordan man lever i et parforhold. -I rigtig mange parforhold er der ikke en form for frihed. Det kan blandt andet skyldes den ene parts jalousi, der kan udmøntes på mange forskellige måder. – Den part, der er jaloux, vil måske hele tiden have kontrol over modparten, som derfor føler sin frihed stærkt begrænset! Men problemet er i dette tilfælde, som i så mange andre, at den jaloux partner oftest har et utrolig dårligt selvværd, og derfor heller ikke føler en form for frihed i sit eget sind. – Men kan man så begrænse modpartens frihed og føle, at man derved har kontrol over den anden, så føles det, måske, som om, man har en eller anden form for magt, og kan derved hævde sig over modparten!

På arbejdspladsen.

På arbejdspladsen kan man også have en “træls” arbejdsgiver, der kræver utrolig meget af den eller de ansatte og begrænser de ansattes frihed til selv at være medbestemmende over deres egen arbejdssituation og dermed over deres eget velbefindende i hverdagen.

Venskaber.

Det samme gør sig ofte gældende i venskaber. – Især når man er helt ung, men også senere hen i livet. Hvis en af parterne har det utrolig dårligt med sig selv, slæber måske – også – rundt med et utrolig dårlig selvværd, og har nu “endelig”  mødt en god ven/veninde og føler, at NU har man endelig en ven, som er helt “ens egen”!. Og vedkommende er måske god til selv at have mange venner eller veninder og er meget populær. Så kan den ene part, måske, føle sig forurettet og føle, han eller hun går glip af noget og forsøge at begrænse den anden parts frihed i venskabet, med det til følge, at enten bliver venskabet bare utrolig dårligt i en periode og glider så lige så stille ud, eller også bliver venskabet ødelagt med det samme. Det er aldrig en god ide at prøve at begrænse hinanden. Men det kan bare være SÅ svært at indse!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *