Husker vand – og hvad så?

Vand kan huske – og hvad så hvis det kan?

Husker vand? Ifølge moderne videnskab er der ingen tvivl om, at det har utrolig stor indflydelse på kroppen, hvilken sindstilstand, man er i! Er man i dårligt humør, kan man mærke det fysisk, og man kan så sandelig også mærke det modsatte! Når man er i godt humør, har man et meget bedre fysisk velvære. Og hvad har det så med vand at gøre? Jo, da menneskekroppen består af ca 70 % vand ( i celler og væv) og  blod – og meget andet!:) Ja, så er det yderst vigtigt, at man altid tænker over, at behandle sin krop positivt. Prøv at fokusere på det positive i livet og i hverdagen i det hele taget. Det påvirker din krop (vand!) meget mere, end du kan forestille dig!

Der har været lavet utallige forsøg med vand. ( Vand har i rigtig mange år også været brugt i homoøpatien). Et meget tankevækkende forsøg med vand gik ud på, at man havde tre flasker med vand, der blev stillet til side. Den ene flaske med vand blev taget frem, og der blev snakket kærligt til vandet hver dag; den næste flaske med vand blev kun taget frem en gang om ugen og blev talt pænt til. Den sidste flaske med vand blev slet ikke taget frem i de 2-3 måneder, forsøget stod på. Det vand i den flaske, der blev talt pænt til hver dag, var efter forsøgsperioden helt friskt og klart. Vandet i flaske nr 2 var lidt grumset,men stadig OK, hvorimod det vand, der var i den sidste flaske, det var efter forsøgsperiodens afslutning helt mørkt og råddent! Det samme gælder for mennesker, der ikke bliver taget sig nok af! Mennesker, der eksemplevis er meget ensomme, enten hjemme eller på institutioner, hvor der måske er mangel på personale eller, hvor mennesker af andre årsager ikke bliver talt nok med, pænt til osv, der bliver blodet – vandet – stillestående og rådner.

Hos mennesker, der er meget syge, ser man også, hvis man undersøger deres blod – (vand), at deres blod er mere størknet/stillestående. Hvorimod mennesker, der er sunde og raske og har et aktivt liv med kontakt til mennesker og mulighed for at blive “talt med”, der er blodet ikke stivnet! Mange ensomme mennesker kommer til læge og alternative behandlere hvor de tror, de er syge, men hvor de også ofte blot trænger til at snakke med nogen og få kærlighed og omsorg!

Tænk på f.eks. vand, der indtil nu har løbet frit i et vandløb! Hvis det af en eller anden årsag bliver hindret i sit frie løb; så bliver det også stillestående og hvis det helt bliver afskåret fra at løbe frit, vil det med tiden rådne!

Så vær opmærksom, på dig selv og andre. Vis omsorg og varme, ikke mindst til dig selv, men sandelig også til andre, der kunne have behov for mere glæde og opmærksomhed i dagligdagen! Det er SÅ vigtigt – For vand -kroppen husker!:)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *