Har du viljestyrke?

Hvor stor er din viljestyrke?

Har du viljestyrke?

Har du overhovedet viljestyrke? Og hvad ER viljestyrke i det hele taget? Tja, det er der mange opfattelser af! Men forestil dig, blot for at komme med et mindre eksempel, at du har sat dig det mål,  at du i det nye år vil have styr på din økonomi! – Du planlægger, at du samtidig vil sætte dit forbrug af cigaretter og spiritus ned, gerne holde helt op! – Hvis du virkelig beslutter dig for, at sådan ER det, så kræver det virkelig viljestyrke at gennemføre det. For ret beset er det tre ting, du skal gennemføre! – At at holde op med at ryge, i hvert fald i det mindste nedsætte forbruget af cigaretter. Det samme gør sig gældende med forbruget af spiritus; derved kan du spare penge op og få styr på din økonomi. – Men det kræver altså viljestyrke at gennemføre dette! – Men HAR du først gennemført det, bliver du også både glad og stolt! – Glad fordi, det er bedre for både dit helbred og din økonomi og stolt, fordi, du havde viljestyrke til at gennemføre!!!

Sportsudøvelse

Men viljestyrke kan også være nødvendig i så mange andre sammenhænge! – Det kan dreje sig om at blive bedre til at få udført motion, enten inden for den ene eller anden form. Det kan være løb, badminton, gymnastik , håndbold eller andet. – Hvis du er elitesportsudøver kan det dreje sig om at gennemføre eksempelvis et maraton løb. – Men inden for alle områder drejer det sig om at have viljestyrke til at gennemføre! Hvis du ikke kan tage dig sammen til at komme ud at løbe eller komme til håndbold eller badminton, eller du magter alligevel ikke at træne dig op til et maratonløb,som du havde planlagt. Så føler du, at du ikke  har viljestyrke til nogen af delene, og dette vil irritere dig på længere sigt, og du vil føle, især overfor dig selv, at du “taber ansigt”!  Nogle vil endda gå så langt, at de føler sig stressede over situationen, føler, at de har lidt nederlag Dette KAN (måske?) også skyldes, at de har sat “overliggeren for højt”, da de ønskede at bevise, både overfor sig selv og omgivelserne, at de  formåede at gennemføre det høje mål, de havde sat sig.

At sætte sig mål

Alt her i livet drejer sig ofte om viljestyrke! – Viljen til at stå op om morgenen, viljestyrke til at gennemføre plejen af et sygt familiemedlem eller at tage vare op et handicappet barn. Det kan synes negativt for dem, der synes, de ikke besidder den evne, men det er det overhovedet ikke, det er en evne, man kan træne op, hvis man ønsker det! – Man sætter sig et mål og vælger at gennemføre det, det er viljestyrke. At så mange mennesker besidder en meget større viljestyrke end andre mennesker er så en anden sag, det er måske medfødt!?

Hvad med dig? Føler du, at du har viljestyrke?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *