Algofobi er angst for smerte

Hvad er algofobi?

Algofobi er angsten for smerte.

En behandling med Psykisk Afbalancering kan være nødvendig i rigtig mange sammenhænge!

Et ungt menneske kan  for eksempel ønske en behandling for smerter.

Ofte  viser  det sig,  desværre, at smerterne ikke “bare” skyldes smerter som sådan, men at de er psykisk betinget.

I mange tilfælde skyldes det et længerevarende seksuelt misbrug mod det unge menneske fra han eller hun var ganske lille og ofte i mange år frem!!! Dette misbrug bliver ofte udført af den misbrugtes far eller et andet nærtstående familiemedlem!

I nogle tilfælde udvikler den misbrugte  smerter mange steder i kroppen, begyndende med benene. (- den misbrugte er måske blevet tvunget til samleje i mange år og på et tidspunkt er det lykkedes,ved egen hjælp,  at få dette misbrug stoppet.) Men skaden ER sket; der forekommer ofte trusler om, at hvis den misbrugte sladrer til andre, vil der ske noget forfærdeligt. Så der opstår ofte en angst, samtidig med at den misbrugte også føler sig skamfuld.

Ofte dukker der desuden en følelse af dårlig samvittighed  op. Dette kan den, der er blevet misbrugt ikke altid se, hvad  kan skyldes, men i løbet af samtalen og samtidig aldersregression finder klienten, i fællesskab med behandleren, ud af, at det måske var på det og det tidspunkt, at det var søsteren eller broderen, det nu gik ud over med seksuelt misbrug fra voldtægtsmandens side!

Den misbrugte kan ofte ikke tåle berøring på kroppen pga voldsomme smerter og udvikler derfor : Algofobi en angst for smerte

Samtidig med smerter samt følelsen af dårlig samvittighed, er der ofte  en stor mængde utilstrækkelighed til stede samt en voldsom vrede, i første omgang mod misbrugeren og resten af familien og siden mod sig selv!

I sådanne tilfælde har det en stor virkning at hjælpe klienten med en form for Psykisk Afbalancering, der bl.a. indebærer Kinesiologisk testning, samtale samt visualisering.

Dette misbrug kan desuden også , i mange tilfælde, udvikle sig til:

Agrafobi: angst for seksuelt misbrug

For samtidig med misbruget måske er stoppet, vil man ofte blive bange for, at man skal blive seksuelt misbrugt igen, måske denne gang af en anden person end den, der begyndte misbruget. Man udvikler ofte mindreværd, ikke go`nok, man er nok “forkert”.

Så dette kan kan kræve mange behandlinger at blive hjulpet til et “normalt” liv.

Men jo før, man kommer i gang med behandlingen, jo før kan man blive hjulpet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *