Eksamensangst Testafobi

Eksamensangst

Eksamensangst kan være mange ting. Det kan gælde i forbindelse med eksamen i folkeskolen, gymnasiet, universitetet, men også i mange andre sammenhænge.

For eksempel når man skal op til køreprøve eller man skal deltage i en eller anden form for konkurrence i det hele taget.

Ligeledes har mange foredragsholdere også store problemer, især selvfølgelig de første gange.

Skuespillere kan ligeledes blive ramt af en voldsom sceneskræk.

Eksamensangst kaldes også Testafobi

 

Dette gælder både forholdsvis ukendte og meget kendte skuespillere. En skuespiller som Dirch Passer led også af en voldsom sceneskræk, som jo er det samme som Eksamensangst Testafobi. Selve det at skulle stå overfor et publikum, som jo da elsker en, men som jo så også forventer, at man yder mindst det samme som sidste gang, man var på scenen; det gør, at man bare VIL yde en præstation, som er MINDST lige så god som sidste gang!

Alle mennesker,men især også skuespillere, og andre kendte personer, kan ligeledes udvikle

Katagelofibi, der er det samme som angst for at blive til grin.

Garvede skuespillere, som aldrig har haft problemer, kan lige pludselig “ud af den blå luft” få problemer med at stå på en scene. Der behøver ikke at være en påviselig grund, og i mange tilfælde er det også “kun” sommerfugle i maven op til en premiere. Men mange skuespillere har været nødt til at opgive deres erhverv, eller i bedste fald “nøjes” med at indspille film, så de ikke skal ind og præstere på en scene hver aften!

Eksamensangst/Testafobi fremkommer alle steder, hvor der skal præsteres/ydes noget. Det gælder såvel sangere, balletdansere, og ikke mindst sportsudøvere på topplan. Prøv at forestille dig, hvis sportsudøvere, efter lang tids forberedelse, ikke rammer den “rigtige” dag, eller håndbold- og fodboldspillere, hvor alle forventer, at de må da spille lige så fantastisk, som sidste gang, og så ved spillerne, at publikum bliver skuffet, hvis de ikke yder det, der forventes af dem. Desuden er der rigtig mange penge involveret i topidræt!

Den samme angst/frygt kan ramme “almindelige” mennesker, der skal til eksamen eller holde et foredrag.

Eksamensangst
Eksamensangst

Mange unge mennesker føler sig i dag så presset, både i dagligdagen, men især op til eksamen, hvor de føler en så voldsom Eksamensangst Testafobi, at de er nødt til at tage beroligende medicin, i værste fald “lykkepiller” for at de kan leve op til de krav, både omgivelserne og ikke mindst de unge mennesker stiller til sig selv. Det er desværre blevet ret almindeligt blandt de unge mennesker i dagens samfund at stille voldosmme krav sig selv, ligeledes føler de også hele tiden, at de skal “leve op til” omgivelsernes krav.

Der findes mange forskellige behandlingsformer, der kan hjælpe på Eksamensangst Testafobi,  uden brug af beroligende midler, såsom Lykkepiller.

Der kan både være tale om Hypnose, TFT, Kognitiv samtale, Kinesiologi, Visualisering, Klapmetoden, Samtale og mange andre behandlingsformer.

Disse behandlingsformer vil også have en fremragende virkning på Sceneskræk, som jo er det samme som Eksamensangst Testafobi.

Algofobi er angst for smerte

Hvad er algofobi?

Algofobi er angsten for smerte.

En behandling med Psykisk Afbalancering kan være nødvendig i rigtig mange sammenhænge!

Et ungt menneske kan  for eksempel ønske en behandling for smerter.

Ofte  viser  det sig,  desværre, at smerterne ikke “bare” skyldes smerter som sådan, men at de er psykisk betinget.

I mange tilfælde skyldes det et længerevarende seksuelt misbrug mod det unge menneske fra han eller hun var ganske lille og ofte i mange år frem!!! Dette misbrug bliver ofte udført af den misbrugtes far eller et andet nærtstående familiemedlem!

I nogle tilfælde udvikler den misbrugte  smerter mange steder i kroppen, begyndende med benene. (- den misbrugte er måske blevet tvunget til samleje i mange år og på et tidspunkt er det lykkedes,ved egen hjælp,  at få dette misbrug stoppet.) Men skaden ER sket; der forekommer ofte trusler om, at hvis den misbrugte sladrer til andre, vil der ske noget forfærdeligt. Så der opstår ofte en angst, samtidig med at den misbrugte også føler sig skamfuld.

Ofte dukker der desuden en følelse af dårlig samvittighed  op. Dette kan den, der er blevet misbrugt ikke altid se, hvad  kan skyldes, men i løbet af samtalen og samtidig aldersregression finder klienten, i fællesskab med behandleren, ud af, at det måske var på det og det tidspunkt, at det var søsteren eller broderen, det nu gik ud over med seksuelt misbrug fra voldtægtsmandens side!

Den misbrugte kan ofte ikke tåle berøring på kroppen pga voldsomme smerter og udvikler derfor : Algofobi en angst for smerte

Samtidig med smerter samt følelsen af dårlig samvittighed, er der ofte  en stor mængde utilstrækkelighed til stede samt en voldsom vrede, i første omgang mod misbrugeren og resten af familien og siden mod sig selv!

I sådanne tilfælde har det en stor virkning at hjælpe klienten med en form for Psykisk Afbalancering, der bl.a. indebærer Kinesiologisk testning, samtale samt visualisering.

Dette misbrug kan desuden også , i mange tilfælde, udvikle sig til:

Agrafobi: angst for seksuelt misbrug

For samtidig med misbruget måske er stoppet, vil man ofte blive bange for, at man skal blive seksuelt misbrugt igen, måske denne gang af en anden person end den, der begyndte misbruget. Man udvikler ofte mindreværd, ikke go`nok, man er nok “forkert”.

Så dette kan kan kræve mange behandlinger at blive hjulpet til et “normalt” liv.

Men jo før, man kommer i gang med behandlingen, jo før kan man blive hjulpet.