Hader du også fridage – eller gør dine omgivelser på grund af dit misbrug?

Hvordan har du det med fridage?

Er det på dine fridage at dit – eller din samlevers –  misbrug accellerer? – Eller er du overhovedet ikke klar over, hvad dit misbrug gør ved dine omgivelser?

Endelig nogle fridage – eller hvad?!!!??

De fleste mennesker er glade for nu endelig at have nogle fridage, hvor de rigtigt skal nyde hinanden, men desværre er der altså også mange, der simpelthen gruer for disse dage! Børn – eller voksne – der lever i en familie med en forældre eller en samlever, der har et voldsomt alkoholproblem eller/og desuden er voldelig – eller endnu værre, misbruger en eller flere i familien, for dem er det et sandt mareridt, at der nu er flere sammenhængende fridage, hvor familien er samlet meget af tiden.

Han eller hun fatter det simpelthen ikke!

Den, der har et misbrug af den ene eller anden art fatter slet ikke, at resten af familien simpelhen ikke synes, det er spor hyggeligt at vedkommende har endnu mere tid til at udføre sit misbrug af både sig selv og andre, og at disse fridage KAN være et sandt mareridt. Det må være på høje tid at finde ind til, hvad det virkelige problem er! – Ved alkohol misbrug skyldes det ofte et dårligt selvværd, som man så forsøger at dulme med misbrug af alkohol i stedet for at finde ind til sagens kerne!

Hvorfor begynder et misbrug af sig selv eller andre?

Ja, det er individuelt for hvert enkelt menneske, ofte er det en “social arv”, der går igen og forfølger det enkelte menneske! Det kan være endda utrolig svært at bryde “den sociale arv”. Hvis man aldrig har set andet end en far eller mor der har drukket;  –  at det er almindelig anerkendt, at man skal drikke, ikke kun, når der er en festlig lejlighed, men også i hverdagen, ofte for simpelthen at “komme igennem” hverdagen! – Andre begynder deres misbrug af alkohol og dem selv ved “tilfældigheder” – De skal måske bare lige have en drink i forbindelse med, at de har det svært en tid, og derefter accellerer det for dem! – Det er ret ofte, at det misbrug af alkohol kommer i en periode med stress og pres fra omgivelserne!

Men hvad langt værre er:

Men hvad der er langt værre er,  når der er et seksuelt eler/og voldeligt misbrug!! – Dem, der ikke har et sådant misbrug tæt inde på kroppen, kan slet ikke sætte sig ind i, hvor forfærdeligt er for dem, der bliver udnyttet seksuelt, og hvad det gør ved dem! – Og her er det, at omgivelserne skal til at være mere opmærksomme, men det kan være endda meget svært!

Alle er så forbistret loyale!

For i de fleste misbrugsfamilier er der en meget stor – ofte misforstået – loyalitet overfor misbrugeren; det være sig alkohol, vold eller endnu værre seksuelt misbrug. – I det sidste tilfælde synes de misbrugte børn og unge, at det  måske er deres egen skyld, at de bliver misbrugt, og ofte er de desuden blevet truet til tavshed. – Men ved alle misbrug er der en vis skyhed indover, og det kræver et meget stort mod for den enkelte at åbne sig op for andre og få hjælp. – Men de ønsker hele tiden, at bare der da var nogen, der fik øjnene op og kom til undsætning.

Men som misbruger, så søg da for pokker hjælp!

Venner man kan ringe til

Men hvorfor søger misbrugeren så ikke om hjælp? – Ja ofte kan de jo ikke selv se, at der er et problem. – Men hvis de så kan se det, så synes de måske ikke, at problemet er så stort, at det er nødvendigt at få hjælp til at komme det til livs. – Det kan de selv klare, det skal andre ikke blande sig i! – Men hvis du ikke længere skal ødelægge din families liv, hvad enten det er til hverdag eller i ferier, så skylder du altså dig selv og dine omgivelser at få hjælp, jo før jo bedre! – Det kan kun gå for langsomt!

Hvorfor f….. er børn og unge, ja alle, dog så loyal overfor deres misbrugere?

Utroligt, men desværre sandt!

Børn og unge og for den sags skyld voksne, det gælder både mænd og kvinder, er så utrolig loyal overfor misbrugeren, at uanset, hvad de bliver udsat for, så fortæller de helst ikke andre om det; hvad skyldes det? – Skyldes det angst for vrede, skam, skyld, mindreværd? Hvorfor er den udsatte så utrolig loyal overfor misbrugeren? – Ofte skyldes det også, at når barnet, eller den voksne, der har været udsat for en eller anden form for misbrug, det være sig fysisk eller psykisk, så endelig forsøger at fortælle en udenforstående, de har tillid til, om problemet, og vedkommende så enten ikke tror på dem, eller ikke foretager sig noget,  så bliver dette opfattet som en form for svigt, og så varer det længe, inden den misbrugte har samlet mod til sig igen!

 

Alle er åh.. så loyal!

Børn og unge og voksne, både mænd og kvinder vil hellere være loyal overfor deres misbruger, end de kan få sig selv til at fortælle til andre, om det misbrug, der finder sted imod dem! – Det er rystende med de historier, der lige nu er fremme i medierne, men desværre finder der jo til stadighed misbrug sted rundt omkring. – Det er desværre kun “toppen af isbjerget”, vi ser lige nu! Der vil komme mange flere historier fremover, hvor vi vil se utrolig mange ødelagte menneskeskæbner. – Men hvad mange ikke er klar over, så er der jo allerede mange, der ER i behandling, og det er ofte på grund af forskellige former for misbrug, at mange børn er på børnehjem eller i behandling i dag for mange forskellige former for psykiske problemer!

 

 

Det gælder alle former for misbrug!

Og det er jo alle former for misbrug, det gælder! – Lever et menneske sammen med et menneske med psykopatiske eller narcissistiske tendenser, så ender det jo ofte med, at “offeret” ender med at tro, at det er dem selv, der er noget i vejen med! – “Det er nok alligevel mig, der har taget fejl”! – For psykopaten er ofte så charmerende, at man jo tror på, hvad de siger, og man kan komme i tvivl om, om man selv alligevel har taget fejl af situationen! – Man bliver til sidst så “sovset ind” i tvivl og angst, så man ikke formår at komme ud af det liv, og i stedet forbliver t det ægteskab/forhold i ALT for mange år med det resultat, at man fuldstændigt får ødelagt sit eget selvværd. – Og man betror sig ofte ikke til nogen, da omgivelserne ofte kun ser den charmerende side af den psykopatiske person. – SÅ man tror til sidst ikke, at andre vil tro på en, samtidig med at “offeret” jo samtidig elsker vedkommende, i hvert fald et langt stykke hen af vejen. – Til sidst er der måske ikke så megen kærlighed tilbage i forholdet, men det er ikke så let at bryde ud af forholdet, da der jo ofte kommer både medlidenhed men også angst indover!

 

Hvad skal andre gøre?

Og hvad skal vi andre så gøre ved mistanken om en eller anden form for misbrug? – Ja, vi er altså nødt til at være mere opmærksomme! – Det kan ikke hjælpe, at vi – også – er loyal overfor den eller dem, vi kender til og har mistanke om ikke behandler deres børn/unge eller samlever ordentligt! – Men det er SVÆRT at være den, der skulle fortælle de rette mennesker om sin mistanke, og man SKAL altså være rimelig sikker i den anklage, man vil komme med! – Det KAN jo ødelægge en hel familie med uberettiget mistanke kastet på sig. – Men man skal altså også være opmærksom på alle de mennesker, man kan være med til at hjælpe ved at være væsentligt mere opmærksom fremover! – Men en anden ting, man jo kunne gøre, er jo, at hvis man ikke selv har den daglige omgang med det menneske, man har mistanke om, ikke har det godt, måske kunne tilbyde venskab? – Gode samtaler og gode forbilleder åbner også ofte op for nogle gode snakke, når først tilliden er der til den person, der tilbyder sit venskab, og så “tage den derfra!”!  Se, hvad der, eventuelt, kommer ud af de gode snakke, der hører med til et godt venskab!

Misbruger du dig selv – og andre?

Hvad er det, der gør, at nogle i en familie bliver misbruger af alkohol  med alt, hvad det KAN indebære? Er det “Den Sociale Arv?” – Ja, fint nok, men hvorfor er det så ikke alle i en familie, der bliver misbruger? Det kan skyldes rigtig mange ting, og der har været foretaget- og bliver fortsat foretaget – mange undersøgelser om dette emne. I en familie, hvor der har været megen misbrug af alkohol og/eller seksuelt misbrug, er der måske ingen af børnene i familien, der følger den sociale arv, men ofte er det sådan, at hele familien er ødelagt på den ene eller anden måde og fortsætter måske selv i et misbrug, hvis de ikke får hjælp til at bearbejde dette! Der findes rigtig mange former for behandling!

Den sociale Arv!

Det kan være SÅ svært at bryde Den sociale Arv. Dette gælder både med hensyn til misbrug af alkohol, incest og vold. Så mange af disse børn fortsætter desværre som misbruger af den ene eller anden slags. – I dag tages der så megen hensyn til økonomi, at selvom der ER mange mennesker, der “råber vagt i gevær” og gang på gang fortæller de relevante myndigheder, at der er noget rivende galt i den eller den familie, bliver der ofte ikke gjort noget, da man skal spare!!! – I de familier, hvor der bliver gjort noget i tide, er der håb for, at børnene kan få et rimeligt liv, hvis man da ikke har grebet ind alt for sent! Mange steder hjælper man ikke alle børnene, så dem, der bliver hjulpet har det næsten endnu værre efter at være blevet hjulpet, da de ved, at der søskende derhjemme, der stadig lever under de vilkår, de selv gjorde tidligere.

Misbrug af alkohol alene.

Men misbrug af alkohol behøver altså ikke at medføre andet end “kun” misbrug af alkohol!  – Men dette kan så sandelig også ødelægge en familie fuldstændigt! Misbrug af alkohol kan skyldes rigtig mange ting. – Det kan være, at man i en periode er psykisk ude af balance pga problemer på arbejdet eller i familien. – Man kan være meget stresset i en periode; der kan være dødsfald i familien eller skilsmisse eller andet, der gør, at man føler sig helt ude af balance og derved synes, at man lige kan trøste sig med en enkelt lille drink, som desværre ofte fører til mange, og man kan i begyndelsen skjule det for omgivelserne. Men på et tidspunkt bliver omgivelserne klar over det, men så skjuler denne misbruger det – tror han eller hun det da – for omgivelserne. – Men dette bliver ikke ved med at gå i længden, og man risikerer både at miste arbejde og familie, men ikke mindst risikerer man at miste sig selv.

 

Men der er hjælp at hente! – I denne artikel har jeg  en “gæsteskribent!”

Anna Marie Aggerholm, leder af Alcologic, selv tidligere misbruger skriver:

Psykisk ubalance og alkohol

Jeg elsker simpelthen Betty’s firmanavn ”Velvære med hjertet”. Ja, hvor ellers?, fristes
jeg til at spørge. Men det er sandsynligvis også fordi jeg selv har været et sted, hvor jeg
troede, velvære fandtes i enten alkohol eller piller. Nu er jeg kommet fri og ud på den
anden side, og nu ved jeg, at velvære altid starter i hjertet.

Anne Maries budskab:

Mit budskab med denne artikel skal være, at vi må hjælpe hinanden med at bryde
nogle tabuer og gå lige til biddet, når vi opdager, at et menneske tæt på os har et
afhængighedsforhold til enten alkohol eller piller. Ofte er det nemlig sådan, at vi som
pårørende (kollegaer, venner, naboer osv.) lader os lulle ind i den benægtelse, der altid vil være omkring en afhængig.  – Jeg er selv alkoholiker, men drikker ikke mere. Ikke siden en effektiv behandling i 1999. Alligevel er jeg stadigvæk cand.mag. i manipulation, for det er en så integreret del af den afhængige personlighed, at den evne vil jeg formentlig have resten af min levetid!

Anne Maries egne erfaringer:

Jeg vil gerne dele nogle erfaringer med jer, som jeg har gjort mig dels gennem de sidste10 år, hvor jeg har arbejdet professionelt med alkoholafhængige og deres pårørende, dels gennem eksempler fra mine venner i AA-fællesskabet (Anonyme Alkoholikere).
Det er mere reglen end undtagelsen, at de alkoholikere, der efter mange års druk og
katastrofal navigering gennem livet, endelig går i behandling for deres afhængighed, først
har været omkring en eller flere behandlinger for psykiske lidelser. De fleste alkoholikere
har nemlig ingen problemer med at ”sluge” en diagnose, der hedder enten depression eller
angstanfald, mens de slår sig i tøjret over at skulle erkende, at det er alkohol, der skaber
deres psykiske ubalancer.

Tegn på depression:

Hvis man slår op på nettet for at finde symptomer på depression, er de fleste fuldstændig
sammenfaldende, nemlig:

Vedvarende tristhed, angst og tomhed

Mangel på energi og kræfter

Mangel på selvtillid
Selvbebrejdelse og skyldfølelse
Følelse af at livet ikke er værd at leve
Koncentrationsbesvær
Rastløshed
Tilbageholdenhed og indelukkethed
Søvnproblemer
Appetitproblemer

… altså anerkendte symptomer på depression. MEN… hver og en af dem kunne

lige så godt beskrive en alkoholiker i fremskreden stadie, altså der, hvor det ikke er længere
er mennesket, der styrer alkoholen, men alkoholen der styrer mennesket!

Hønen eller ægget?

Hvem der så kommer først, hønen eller ægget, kan være svært at afgøre for lægmand, indrømmet. Men ét er i hvert fald sikkert… den ramte beslutter sig ikke lige fra det ene øjeblik til det andet til at få behandlet symptomerne, det er der hverken kræfter, overskud eller fornuft nok til på dette stadie. Så det må være op til de enkelte pårørende at indhente
så meget viden om både depression og alkoholisme, så man kan gøre en forskel og være med til at få den ramte i en eller anden form for behandling.

Brug ikke selvmedicinering!

Er der tale om en ægte endogen depression, er der en hel del depressionsramte, der
bruger alkohol som en slags selvmedicinering. Når de føler sig stressede, når de får
depressive tanker og uhåndterbare følelser. Det kan lindre i øjeblikket, men det kræver
snart en ny optankning, og man kommer efterhånden ind i en ond cirkel. Alkohol og
den onde cirkel overtager efterhånden styringen af éns liv, hvor effekten af medicin og
behandling (fx kognitiv terapi og mindfulness) bliver nedsat. Man får brug for hjælp og
støtte til at komme ud af denne situation.

Symptomatisk misbrug!

Denne anvendelse af alkohol er det, man kalder symptomatisk misbrug, idet man prøver at dulme sine problemer og symptomer med alkohol. Problemet er, at risikoen for at udvikle et afhængighedsforhold (som man måske ikke havde før) er stor. Derfor bør man helt undlade at drikke alkohol, hvis man har det psykisk dårligt.

Omvendt kan alkohol fremkalde depressionslignende symptomer hos mennesker, der
ikke fra naturens hånd er disponeret for en depression, og det er her, de ovennævnte
symptomer fremkommer, som så bliver mistolket.

Velvære med hjertet!

Mit råd til folk, der føler sig i psykisk ubalance, er at de ikke begynder at eksperimentere
med hverken alkohol, piller eller sjov tobak for at få det bedre. Det vil være som at tisse
i bukserne på en frostklar dag for at holde varmen… – når virkningen af stoffet aftager,
står man tilbage med et endnu større problem! Konsekvenserne i eksemplet er, at
buksebenene er stivfrosne! Konsekvenserne for en psykisk uligevægtig er ofte, at man
aldrig kommer tilbage til den rene velvære i hjertet!

Anna Marie Aggerholm, Indehaver af Alcologic, Randers

Forfatter, foredragsholder  samt udgiver af flere bøger om misbrug og kampen for at komme ud af dette!

Så søg hjælp!

Som man kan læse ud af Anna Marie`s interessante indlæg, er det yderst vigtigt at søge hjælp, og først og fremmest at erkende, at man har brug for hjælp, når man har et eller andet psykisk problem, i stedet for selv at eksperimentere med eksempelvis alkohol og, måske,  ende som misbruger af en eller anden art, det være sig piller som alkohol!

Hjælp, vi har en teenager i huset – hvad gør vi?

Hvordan overlever hele familien tiden med en teenager i huset?

Ja, som alle andre slæber en teenager også ofte rundt med et utroligt dårligt selvværd, som ofte kommer til udtryk på de mest mærkelige måder, så man bestemt ikke tænker på manglende selværd! Og hvad gør vi? – Dømmer vi teenageren på hans eller hendes handlinger, eller prøver vi at se på deres indre mentale liv? De fleste mennesker bærer rundt på et eller andet, de kæmper med; nogle mere eller mindre end andre. – Men ikke ret mange går “ram forbi” med hensyn til det at være teenager. –

 

Løsrivelse.

Men alderen som teenager er jo en form for “løsrivelse” fra familien. – Man er på vej ind i de voksnes rækker. og de fleste HAR et eller andet form for opgør med deres forældre. – Hvis de ikke formår at blive løsrevet, KAN de ende med at blive et “tilpasset” menneske, ja, det var de måske allerede inden tiden som teenager! Et “tilpasset” menneske, er et menneske, der altid “holder øje med” omgivelserne. Hele tiden observerer, hvordan stemningen er i omgivelserne, i denne sammenhæng i familien! Et “tilpasset” ungt menneske  TØR måske ikke  tage et opgør med forældrene, da de er bange for forældrenes reaktion; forældrenes vrede eller frustration.- Så er det meget lettere at lade være med at tage det opgør. Men problemet er, at dette unge menneske så må kæmpe yderligere med sit selvværd og spliden i sit indre, og hvad det EGENTLIG gerne ville! På længere sigt kan der måske komme et opgør alligevel senere hen i livet, og dette kan så ske at blive meget voldsommere. – Hvorimod et opgør/en løsrivelse i teenage alderen er en naturlig “løsrivelses proces”!

Både barn og voksen!

Det er vigtigt for barnet/den unge/teenager, at få sig løsrevet fra forældrenes mønstre på en ordentig måde, for at teenageren har mulighed for at lære at leve sit liv på sine egne betingelser. Problemet er så i denne sammenhæng, at de unge mennesker jo stadig, ofte, er et stort barn inden i, samtidig med, at de også er “lidt” voksne. Men ikke nær så voksne som de selv synes! – Her er det så, det er vigtigt, at støtte den unge teenager i at gennemleve denne udvikling, så det kan foregå så let og smertefrit som muligt for alle parter!

Teenageren`s manglende selvværd.

Så det KUNNE måske være en god ide at hjælpe teenageren til at få et bedre selvværd, så både teenageren og resten af familien havde mulighed for at komme lettere igennem teenage perioden uden ALT for mange skrammer – OG skænderier og  konflikter! Det vil i den sidste ende være både en glæde og en kæmpe fordel for alle! For problemet er jo også ofte i den alder som teenager, at selvom den unge teoretisk ved, hvad han eller hun skal igennem, så fatter de egentlig ikke helt, hvad det ER, der sker med dem! – Hverken kroppen eler sindet er, som “det plejer”!

 

Hjæælp!!!!

For at hjælpe både den unge teenager samt hele familien lettere igennem den periode, kan man få hjælp bl.a. ved Betty Koudal, som arbejder ud fra devisen:  man skal være opmærksom på, at en teenager,lige så godt kunne sætte et skilt på panden, hvorpå der stod:

“LUKKET PÅ GRUND AF REPARATION!”

Enkelte unge mennesker kommer forholdsvis let omkring ved teenage alderen, som jo ER en overgang, hvor de frigør sig fra forældrene, og det er utrolig vigtigt, at de får lov til at gennemgå perioden på en værdig måde. – For at få teenageren – OG forældrene! lettere igennem teenagealderen kan det være en god ide at søge hjælp. Der findes rigtige mange behandlere, der er gode til at lytte til de unge – OG deres forældre!:)

 

Hvordan får man “fikset” en teenager, så det er til at være i huset for resten af familien?

HUSK at være opmærksom på, at det ER kun en overgang, selvom det kan være svært at se til enden af tunnellen, når man føler, man har en omvandrende atombombe i huset, og ikke aner, hvad man skal stille op!

 

 

Kan man få “fikset” en teenager?

Kan man få “fikset”  en teenager?

5 Tips

Her er 5  tips til, hvad man selv kan gøre, for at lette på situationen for, først og fremmest teenageren, og dernæst for resten af familien, i stedet for at man bliver ved med at gå rundt med følelsen af, at man har en omvandrende ” atombombe” i huset!:

 

Venner

1.         LYT til det unge menneske, bare lyt, uden at komme med “bedrevidende” kommentarer!

 

2.         LAD det unge menneske være, hvis det er det, han eller hun giver udtryk for, de vil.

 

3.         MEN  vær HELT sikker på, at de VED, at I ALTID er der for dem, hvis/ når de har brug for jer!!

 

4.         HUSK at behandle dem, som de voksne mennesker, de gerne vil behandles som, men vær samtidig opmærksom på, at de jo stadig er et barn indeni, uanset om de vil vedkende sig det eller ej!

 

5.         MEN det ALLERVIGTIGSTE, der er at gøre; tag dem dog ALVORLIGT! – Det betyder MEGET mere, end man kan forestille sig!!

 

 

Disse tips er jo ” gamle kendte ord/ sætninger”, men

 

er ingen af disse ting nok, eller kan det ikke helt gøre det, så er der hjælp at hente hos

 

Betty Koudal - Alternativ behandlerBetty Koudal,

Indehaver af

Klinik Velvære med Hjertet

Beliggende nord for Viborg

 

“Betty elsker at arbejde med mennesker, og især børn og unge,

hvilket de unge kan mærke, og det skaber tillid!:)”

 

Så få en tid, og få ro igen i familien!!!

 

Læs nærmere på

 

www.bkoudal.dk.  under siderne PSYKISK AFBALANCERING og STRESSBEHANDLING

 

Ring gerne 20 45 37 66  for nærmere aftale eller brug kontaktformularen på hjemmesiden

 

 

Mænd har da også problemer, og ikke kun med kvinder!

Snowboarder

Har mænd også problemer, eller er det kun kvinder, der har eneret på det?

Hvad mener mænd egentlig?

Ofte forestiller man sig ikke, at mænd har væsentlige problemer; de gør i hvert fald ikke så meget opmærksom på dem, ikke alle mænd i hvert fald!:):) – Mange mænd giver ikke så meget udtryk for, hvad de føler. Men man skal ikke tage fejl, de fleste mænd føler bare ikke, at man behøver at gå og ” skilte” med sine følelser. De synes, det er helt OK,  at kvinder formår at fortælle, hvad de mener, men det er at gå lidt for tæt på dem, at forvente, at de skal give udtryk for, hvad de SELV mener!!!

Tankelæser.

Sjovt nok, så er det begyndt mere og mere at gå op for mænd, at de selv skal “lidt mere på banen”! – De føler, at de skal være tankelæsere overfor kvinder, og det forventer kvinderne nok også ofte at, mænd er, men det gælder nu lige så tit den modsatte vej! Men mange mænd ER ved at være klar over, at det KAN være farligt at gå og lukke sine følelser inde, og at det ikke bare er en ” kvindeting” at fortælle om sine følelser og tanker! – Man er nødt til at få bearbejdet sine problemer, inden det sætter sig til stress, smerter eller sygdom! ( Smerter behøver ikke nødvendigvis st skyldes sygdom; det er ofte kroppens signal til at få det enkelte menneske til at forstå, at der er et eller andet galt, man burde få set på)!

Yngre generation

Det er ligesom om, der er sket noget med den yngre generation; det er LIDT lettere at få unge og yngre mænd til at sige, hvordan de EGENTLIG har det. – Men disse unge mænd har også, som regel da, fået en HELT anden opdragelse end de tidligere generationer! Og det er sandelig dejligt, for det gælder jo for ALLE mennesker, at hvert enkelt menneske har sine problemer og MÅSKE går de der foruden med indestængte følelser, som jo ikke gør tilværelsen lettere for det enkelte menneske.

Lyt til kroppen!

Når man spørger mange mænd, og her gælder det igen især den lidt ældre generation, at de SLET ikke er i ” kontakt” med deres egen krop! – De har simpelt hen ” lukket af” for deres følelser, især hvis de bærer på meget tunge problemer. – Det vil gøre ALT for ondt i sjælen at lukke op for deres følelser, og derfor har mange lukket helt af til deres indre. I stedet for kæmper rigtig mange mennesker, både mænd (OG kvinder!) med, til tider voldsomme smerter, forskellige steder i kroppen, uden at de gør sig det klart, at det kan have noget at gøre med alle de følelser, de ikke giver udtryk for. Problemet i denne sammenhæng er også, at rigtig mange mænd venter ALT for længe med at få gjort noget ved det, enten at gå til en eller anden form for behandler eller at gå til deres læge. – Mange mennesker er slet ikke klar over, at indestængte/tilbageholdte følelser i sidste ende kan ende op med at sætte sig til alvorlig sygdom!

Selvværd.

Ofte handler det også om, at selvom mænd gerne vil virke stærke og vise, at de kan klare alt ( “rigtige mænd græder ikke”! sagde man tidligere til små drenge), hvilket er noget værre vrøvl, men det ligger mange mænd desværre under for stadigvæk.  Så er det bedre at gå med problemerne selv, ofte til de er blevet HELT uoverskuelige. Tidligere var det så også sådan – ja, det er jo nok sådan stadigvæk i nogle tilfælde; i hvert fald udadtil: ” Hun får ret, og jeg får ro!” – Dette er langt lettere, tror mænd da, end i stedet for at sige fra og sige, hvad man i virkeligheden mener, og hvordan man har det med tingene!

Vold!

Når mænd griber til vold, skyldes det, uden at skulle generalisere, også ofte frustrationer over ikke at kunne få sagt på en ordentlig måde, hvad man egentlig gerne ville sige. – Så løber følelserne i stedet af med dem. – Men man kan i denne sammenhæng ikke se bort fra, at der også findes mange kvinder (!) der kan finde på at være voldelige overfor deres mænd!!!

 

Humor!

I stedet for  at komme frem med, hvad de går og spekulerer på, især, når de er sammen med andre mænd, så bruger mænd i stedet humor og laver jokes ud af deres problemer! Man kan da ikke bare sådan fortælle, hvordan man egentlig har det, og hvad man går og tumler med? Så er det langt lettere at komme med en eller anden form for joke, især, hvis man føler, at nu kommer det lige LIDT for tæt på de egentlige følelser og problemer!

 

Lad nu mænd komme på banen!

Nu er det så bare op til kvinderne at LADE mændene “komme til orde” og komme frem med, hvad de går og spekulerer på! Men de fleste kvinder VIL også rigtigt gerne have at vide, hvad deres mænd går og tumler med, så de ikke – længere – skal føle sig som tankelæsere!!!!!:):)

Er du grænseoverskridende overfor andre?

Grænseoverskridende!

Er du en af den slags personer, der hele tiden er grænseoverskridende overfor andre mennesker? Eller lader du andre mennesker skride ind over dine grænser? Magter du ikke at sige fra overfor de mennesker, der skrider ind over dine grænser, eller hvad er det, der går “galt”, når du føler dig trådt for nær?

Hvad ER grænseoverskridende?

Ordet grænseoverskridende kan opfattes på rigtig mange måder, og ordet og oplevelsen opfattes vidt forskelligt fra menneske til menneske, da vi jo, som bekendt, ER forskellige, og alle har hver sin forskellige opfattelse af virkeligheden! Nogle mennesker kan leve et helt liv uden at opfatte, at der bliver skredet ind over deres mentale grænser hele tiden; de opfatter slet ikke andre menneskers opførsel som grænseoverskridende! Og andre føler sig trådt for nær næsten uden grund!

Hvad skyldes denne forskel?

Tja, nogle vil mene, at de sidste typer er meget nærtagende, men begge typer mennesker kan have været udsat for rigtig mange ting tidligere i deres liv! – De mennesker, der hele tiden lader andre mennesker være grænseoverskridende overfor dem, er, måske, “tilpassede mennesker”, der hele tiden holder øje med omgivelserne for at se, hvordan stemningen er i omgivelserne. – Hvis der er optræk til ufred i familien under en eller anden form, og personen er bange for, at det skal gå ud over ham/hende, ja så finder mange sig i rigtig mange ting, blot for at tækkes omgivelserne, man “tilpasser sig”. – Dette starter ofte meget tidligt i livet, og man vænner sig derved til at lade andre mennesker være grænseoverskridende overfor sig. Derved tror disse “tilpassede mennesker”, at andre mennesker bedre kan lide dem, hvis de finder sig i mange ting. – Hvis man nu laver alting i familien uden at brokke sig, det kan være indkøb, madlavning, rengøring osv, men det kan desværre også udarte sig i langt alvorligere ting, eksempelvis misbrug. – Børn, der bliver misbrugt, “tilpasser sig” også meget tidligt!! Dette går udover deres selvværd! De er nok ikke noget værd! – Bare misbrugeren ikke bliver vrede på dem, så finder de misbrugte børn sig i rigtig meget med store psykiske og fysiske konsekvenser til følge!

Grænsebryderne!

Dem, der evindeligt er grænseoverskridende overfor andre mennesker er, som regel, bevidst om det; de ønsker magt over andre mennesker. Men ofte er det en langsom “glidebane”, hvor de i begyndelsen ikke er klar over den magt, de har over andre mennesker, hvorefter det lige så stille accelerer. Når personen, kan se, at de mennesker, hvis grænser han eller hun overskrider, lige så stille accepterer, at man er grænseoverskridende overfor dem, ja så bliver det ofte bare værre og værre. Det kan udarte sig i rigtig mange ting, der overhovedet ikke behøver at have med seksuelt misbrug at gøre. Det er i rigtig mange tilfælde også følelsesmæssigt, at “grænsebryderne” er grænseoverskridende. – Når de møder de mennesker, der “tilpasser sig” ved at udføre den ene eller anden gerning for dem, så kan det være svært at “holde igen”, da det jo er nemt at få andre mennesker til at lave alting for sig. – Det er ikke nødvendigvis i ondskab, det kan ofte begynde som dovenskab, hvor man så ser, at man kan få andre mennesker til at udføre både det ene og det andet for en, ja, så er det jo let at forlange mere og mere, da den anden person jo aldrig siger nej!!! – Desværre er der jo så også mange langt alvorligere tilfælde, hvor den grænseoverskridende person udnytter andre mennesker på det grusomste. – Det ser man jo desværre med alle de sager om misbrug, der er meget fremme i medierne. – Det samme gælder i forhold, hvor den en part har psykopatiske træk! – Det er ret voldsomme traumer, der kan udvikle sig i disse alvorlige forhold!

Hvad så?

Tilpasset menneske

De mennesker, der selv bliver klar over, at de er udsat for mennesker, der er grænseoverskridende overfor dem, bliver ofte klar over det på et tidspunkt i deres liv, og søger så ofte hjælp til at lære at sætte grænser for, hvad de vil være med til. – Mennesker, der er udsat for en eller anden form for misbrug, seksuelt eller/og følelsesmæssigt,  får, desværre, ofte langt senere hjælp! – Ofte er det ALT for sent, og disse børn/unge mennesker  har udviklet så massive traumer, at det vil præge dem resten af deres liv! Det er vigtigt, at de får al den hjælp, de overhovedet kan få, men det tager LANG tid, og deres liv er præget for altid! – Ofte ser man desværre at de børn/unge mennesker, der selv er blevet misbrugt, fortsætter dette mønster. – Så det kan ikke gå hurtigt nok med at hjælpe alle disse børn og unge mennesker, inden de har lidt helt ubodeligt!

Hvad føler du stolthed over?

Føler du ofte stolthed?

Hvad skal der til, for at du føler stolthed over noget? Er det dig selv, det drejer sig om, hvilket kan virke både  negativt og positivt, eller er det dine børn eller din mand/kone, der har udført et eller andet, du føler stolthed over på deres vegne? Har du prøvet at tænke over, om du måske, bare en gang imellem føler en smule stolthed  og ikke mindst glæde over alt det, du selv har udrettet i dit liv?

Glæde sig på andres vegne!

Mange, der ser lidt ned på mennesker, der føler stolthed over nogle familiemedlemmer, og som praler af det, har selv et voldsomt problem, der kaldes misundelse! – De har måske ikke selv formået at udrette så meget, de kan føle stolthed  / glæde over, og så er det desværre sådan, at så skal andre heller ikke have den glæde at føle stolthed! – I disse tilfælde kommer der, desværre, ofte sladder indover. – Men hvorfor skulle man IKKE være stolt af sine børn og glæde sig på deres vegne?

Men er man nu så stolt?

“Problemet” er bare, at de mennesker, der optræder med stolthed, ikke altid har det så godt med sig selv. De har måske et utrolig dårligt selvværd, og har det egentlig rigtig skidt, men når de så har mulighed for at føle stolthed over, hvad de selv, eller andre i deres familie har udrettet, eller er blevet rost for, så er det ligesom om, de kan “hævde sig “lidt, og i hvert fald for en kort stund, føle sig som “noget værd”!  – Så næste gang, du møder et andet menneske, der hele tiden skal prale af, at de kender dem og dem, der kan det og det, eller “se nu, hvad jeg har udrettet eller købt”, så prøv at se ind “bag masken”! – Måske ser du egentlig kun et ulykkeligt menneske, som er nødt til at omgive sig med mange fine ting eller “fine/kendte” mennesker, de kan føle stolthed over, for i det hele taget at overleve mentalt!

Stolthed behøver ikke at være negativt!

De fleste af os er opdraget til, at man ikke skal være stolt, slet ikke af sig selv. – I mange familier er det også sådan, at man ikke praler af sine børn og af sin mand/kone. Det er ikke rigtigt “dansk” mentalitet at, især udtale sin stolthed over sine børn eller sin familie i det hele taget. – Det “kan man da ikke”! – Men hvem siger det? – Hvorfor skulle man ikke kunne føle stolthed over, hvad børnene har formået at udrette, enten i skolen eller nogle ting, de har lavet? – Men det er, desværre, ofte en udbredt misforståelse, at det “gør man ikke”, og de mennesker, der med stolthed i stemmen fortæller om deres børn, og hvad de har udrettet, eller hvor dygtige de i det hele taget er, dem ser mange mennesker ofte lidt “ned på” – De “praler” da vist! Men stolthed kan jo også være en form for glæde over, at børnene eller henholdsvis manden eller konen, eller vennerne for den sags skyld, har formået at udrette nogle ting/har fået høje karakterer, eller hvad det nu drejer sig om!

Snakker du for meget? – Hvorfor?

Føler du dig ikke hørt?

Det gør et eller andet ved et menneskes selvværd, hvis det gang på gang ikke føler sig hørt! Bliver du aldrig hørt, når du føler, du har noget vigtigt at fortælle? Ved du hvorfor? Snakker du bare hele tiden, og lader ikke andre komme til orde? Eller snakker du mere eller mindre aldrig, da du ikke føler, du har noget, andre gider høre på?

Hvad er det, der sker, når nogle mennesker snakker meget, eller i det hele taget mere eller mindre uafbrudt, især set fra omgivelsernes side?

Nogle elsker at snakke!

Nogle elsker bare at høre sig selv snakke, og er komplet uinteresseret i at høre på andre mennesker! De mener, at de er yderst interessante at høre på, så det er andre mennesker tvangsindlagt til at høre på. De har måske altid fået at vide, at deres mening er yderst vigtig, at de har meget at “byde ind med” og at det er OK, at de snakker så meget. – I det hele taget bruger mange ord, uanset om, der er så meget indhold i det, de snakker om!:)

Andre snakker ALTID!

Andre mennesker kan bare simpelthen ikke holde deres mund, de HAR simpelthen bare så meget at fortælle, synes de!:)ALT skal endevendes og skal op til debat, nu de HAR et publikum! Sådanne mennesker er ofte meget sociale, men de KAN virke ret overvældende på mange mennesker, der snakker knap så meget!:)

Angst for tavshed!

Atter andre mennesker er simpelthen bange for tavshed, da de som barn gang på gang har oplevet, at stilhed/tavshed er tegn på, at der snart kan “falde brænde ned” i form af  en skideballe fra en forældre eller lærer. Der kunne også meget let være en iskold tavshed i hjemmet, så det i stedet var en form for psykisk straf, som i det lange løb kunne føles meget værre, da barnet/ den unge ofte ikke anede, hvad der nu var galt!

Dette kan på længere sigt udarte sig på mange forskellige måder. Barnet/det unge menneske kan ende op med en angst for tavshed, der gør, at de snakker uafladeligt, når der er bare ANTYDNINGEN af tavshed.

Belastning!

Desværre ender sådanne mennesker  ofte med at blive en belastning for deres omgivelser, da de ikke altid har noget væsentligt at sige; de er bare angste for, at hvis der er stilhed, så kan der være ufred under opsejling af den ene eller anden art, og så er det lettere bare at snakke hele tiden!

Forknyt?

Andre mennesker ender med at blive stille og så forknytte, at de gør deres yderste for ikke at påkalde sig andre menneskers opmærksomhed. I begge tilfælde, både den person, der bange for tavshed, og dette et menneske, der er forknyt og helt tavs, er det helt klart det enkelte menneskes selvværd, der – igen – bliver påvirket af situationen i deres tidlige liv. = de bliver ofte et ” tilpasset” menneske, som på andre mennesker så kan virke kedelige!!!

Hvem er du loyal overfor?

Hvem er du loyal overfor?

Hvad forbinder du med ordet loyalitet? – Og hvem er du mest loyal overfor? Dig selv, din partner, omgivelserne, eller hvem er du i det hele taget loyal overfor?

Familien

I rigtig mange tilfælde rækker loyalitet ALT for langt! – I ægteskaber med vold og druk er modparten også ofte alt for loyal; dette kan så også skyldes angst for konsekvenserne, hvis man fortæller andre, det være sig venner, familie eller myndigheder om, hvad der egentlig foregår i familien.  – Lige så slemt er det med misbrugte børn og unge; deres loyalitet rækker LANGT ud over alle grænser, så de fortæller yderst sjældent til andre, hvad der foregår i hjemmet! – Ofte er disse børn så også blevet truet til tavshed; “hvis du siger noget til Mor eller den eller den, så sker der……..!”  – Så af ren angst for at tingene skal blive værre, så vælger børnene/de unge, at være loyal overfor misbrugeren!

Arbejdsgiveren

I en arbejdsgiver situation forventes det også, at du er loyal overfor din arbejdsgiver! – At være loyal er også lig med at have tavshedspligt!

Vennekredsen

Men dine venner og familie er det også en rigtig god ting at være loyal overfor. – Når man er sammen med den ene i familien eller i vennekredsen, bør man også være loyal overfor de andre familiemedlemmer eller eventuelle fælles venner! – Man taler pænt om dem. Et gammelt japansk ordsprog siger, blandt andet, : “Har du ikke noget pænt at sige om et andet menneske, så lad være med at sige noget!” – Der er rigtig mange, der kunne lære noget af dette ordsprog, men hvor er det rigtigt; vær loyal og ti stille, hvis man ikke har noget pænt at sige!:) Dette vedrører “kun” almindelig “sladder”, for hvor der er brug for, at andre skal have hjælp, eller hvis man bliver vidne til misbrug, omsorgssvigt eller vold, så har man ligefrem pligt til at fortælle om det på rette sted, til rette myndighed! – Man kan ikke i dette tilfælde være loyal, og så dog, man er jo loyal overfor den eller de mennesker, der bliver svigtet; så det kan i virkeligheden godt være svært at tolke ordet loyal!

Dig selv  og dit eget velbefindende.

Men i den sidste ende skylder du altså dig selv at være loyal overfor dig selv! – Du skal behandle dig selv pænt, tale pænt til dig selv og ikke mindst OM dig selv, dette er også at være loyal! Det fører, endnu en gang, til et bedre selvværd, hvis man altid bliver behandlet pænt/talt pænt til! – Desuden; hvis du ikke er loyal overfor dig selv, hvordan kan du så forvente, at andre skal være det overfor dig?