Hader du også fridage – eller gør dine omgivelser på grund af dit misbrug?

Hvordan har du det med fridage?

Er det på dine fridage at dit – eller din samlevers –  misbrug accellerer? – Eller er du overhovedet ikke klar over, hvad dit misbrug gør ved dine omgivelser?

Endelig nogle fridage – eller hvad?!!!??

De fleste mennesker er glade for nu endelig at have nogle fridage, hvor de rigtigt skal nyde hinanden, men desværre er der altså også mange, der simpelthen gruer for disse dage! Børn – eller voksne – der lever i en familie med en forældre eller en samlever, der har et voldsomt alkoholproblem eller/og desuden er voldelig – eller endnu værre, misbruger en eller flere i familien, for dem er det et sandt mareridt, at der nu er flere sammenhængende fridage, hvor familien er samlet meget af tiden.

Han eller hun fatter det simpelthen ikke!

Den, der har et misbrug af den ene eller anden art fatter slet ikke, at resten af familien simpelhen ikke synes, det er spor hyggeligt at vedkommende har endnu mere tid til at udføre sit misbrug af både sig selv og andre, og at disse fridage KAN være et sandt mareridt. Det må være på høje tid at finde ind til, hvad det virkelige problem er! – Ved alkohol misbrug skyldes det ofte et dårligt selvværd, som man så forsøger at dulme med misbrug af alkohol i stedet for at finde ind til sagens kerne!

Hvorfor begynder et misbrug af sig selv eller andre?

Ja, det er individuelt for hvert enkelt menneske, ofte er det en “social arv”, der går igen og forfølger det enkelte menneske! Det kan være endda utrolig svært at bryde “den sociale arv”. Hvis man aldrig har set andet end en far eller mor der har drukket;  –  at det er almindelig anerkendt, at man skal drikke, ikke kun, når der er en festlig lejlighed, men også i hverdagen, ofte for simpelthen at “komme igennem” hverdagen! – Andre begynder deres misbrug af alkohol og dem selv ved “tilfældigheder” – De skal måske bare lige have en drink i forbindelse med, at de har det svært en tid, og derefter accellerer det for dem! – Det er ret ofte, at det misbrug af alkohol kommer i en periode med stress og pres fra omgivelserne!

Men hvad langt værre er:

Men hvad der er langt værre er,  når der er et seksuelt eler/og voldeligt misbrug!! – Dem, der ikke har et sådant misbrug tæt inde på kroppen, kan slet ikke sætte sig ind i, hvor forfærdeligt er for dem, der bliver udnyttet seksuelt, og hvad det gør ved dem! – Og her er det, at omgivelserne skal til at være mere opmærksomme, men det kan være endda meget svært!

Alle er så forbistret loyale!

For i de fleste misbrugsfamilier er der en meget stor – ofte misforstået – loyalitet overfor misbrugeren; det være sig alkohol, vold eller endnu værre seksuelt misbrug. – I det sidste tilfælde synes de misbrugte børn og unge, at det  måske er deres egen skyld, at de bliver misbrugt, og ofte er de desuden blevet truet til tavshed. – Men ved alle misbrug er der en vis skyhed indover, og det kræver et meget stort mod for den enkelte at åbne sig op for andre og få hjælp. – Men de ønsker hele tiden, at bare der da var nogen, der fik øjnene op og kom til undsætning.

Men som misbruger, så søg da for pokker hjælp!

Venner man kan ringe til

Men hvorfor søger misbrugeren så ikke om hjælp? – Ja ofte kan de jo ikke selv se, at der er et problem. – Men hvis de så kan se det, så synes de måske ikke, at problemet er så stort, at det er nødvendigt at få hjælp til at komme det til livs. – Det kan de selv klare, det skal andre ikke blande sig i! – Men hvis du ikke længere skal ødelægge din families liv, hvad enten det er til hverdag eller i ferier, så skylder du altså dig selv og dine omgivelser at få hjælp, jo før jo bedre! – Det kan kun gå for langsomt!

Hvorfor f….. er børn og unge, ja alle, dog så loyal overfor deres misbrugere?

Utroligt, men desværre sandt!

Børn og unge og for den sags skyld voksne, det gælder både mænd og kvinder, er så utrolig loyal overfor misbrugeren, at uanset, hvad de bliver udsat for, så fortæller de helst ikke andre om det; hvad skyldes det? – Skyldes det angst for vrede, skam, skyld, mindreværd? Hvorfor er den udsatte så utrolig loyal overfor misbrugeren? – Ofte skyldes det også, at når barnet, eller den voksne, der har været udsat for en eller anden form for misbrug, det være sig fysisk eller psykisk, så endelig forsøger at fortælle en udenforstående, de har tillid til, om problemet, og vedkommende så enten ikke tror på dem, eller ikke foretager sig noget,  så bliver dette opfattet som en form for svigt, og så varer det længe, inden den misbrugte har samlet mod til sig igen!

 

Alle er åh.. så loyal!

Børn og unge og voksne, både mænd og kvinder vil hellere være loyal overfor deres misbruger, end de kan få sig selv til at fortælle til andre, om det misbrug, der finder sted imod dem! – Det er rystende med de historier, der lige nu er fremme i medierne, men desværre finder der jo til stadighed misbrug sted rundt omkring. – Det er desværre kun “toppen af isbjerget”, vi ser lige nu! Der vil komme mange flere historier fremover, hvor vi vil se utrolig mange ødelagte menneskeskæbner. – Men hvad mange ikke er klar over, så er der jo allerede mange, der ER i behandling, og det er ofte på grund af forskellige former for misbrug, at mange børn er på børnehjem eller i behandling i dag for mange forskellige former for psykiske problemer!

 

 

Det gælder alle former for misbrug!

Og det er jo alle former for misbrug, det gælder! – Lever et menneske sammen med et menneske med psykopatiske eller narcissistiske tendenser, så ender det jo ofte med, at “offeret” ender med at tro, at det er dem selv, der er noget i vejen med! – “Det er nok alligevel mig, der har taget fejl”! – For psykopaten er ofte så charmerende, at man jo tror på, hvad de siger, og man kan komme i tvivl om, om man selv alligevel har taget fejl af situationen! – Man bliver til sidst så “sovset ind” i tvivl og angst, så man ikke formår at komme ud af det liv, og i stedet forbliver t det ægteskab/forhold i ALT for mange år med det resultat, at man fuldstændigt får ødelagt sit eget selvværd. – Og man betror sig ofte ikke til nogen, da omgivelserne ofte kun ser den charmerende side af den psykopatiske person. – SÅ man tror til sidst ikke, at andre vil tro på en, samtidig med at “offeret” jo samtidig elsker vedkommende, i hvert fald et langt stykke hen af vejen. – Til sidst er der måske ikke så megen kærlighed tilbage i forholdet, men det er ikke så let at bryde ud af forholdet, da der jo ofte kommer både medlidenhed men også angst indover!

 

Hvad skal andre gøre?

Og hvad skal vi andre så gøre ved mistanken om en eller anden form for misbrug? – Ja, vi er altså nødt til at være mere opmærksomme! – Det kan ikke hjælpe, at vi – også – er loyal overfor den eller dem, vi kender til og har mistanke om ikke behandler deres børn/unge eller samlever ordentligt! – Men det er SVÆRT at være den, der skulle fortælle de rette mennesker om sin mistanke, og man SKAL altså være rimelig sikker i den anklage, man vil komme med! – Det KAN jo ødelægge en hel familie med uberettiget mistanke kastet på sig. – Men man skal altså også være opmærksom på alle de mennesker, man kan være med til at hjælpe ved at være væsentligt mere opmærksom fremover! – Men en anden ting, man jo kunne gøre, er jo, at hvis man ikke selv har den daglige omgang med det menneske, man har mistanke om, ikke har det godt, måske kunne tilbyde venskab? – Gode samtaler og gode forbilleder åbner også ofte op for nogle gode snakke, når først tilliden er der til den person, der tilbyder sit venskab, og så “tage den derfra!”!  Se, hvad der, eventuelt, kommer ud af de gode snakke, der hører med til et godt venskab!

Nogle mener, modgang gør stærk, hvad mener du?

Hvorfor skulle modgang gøre stærk?

Der er rigtig mange mennesker, der kommer ud for utrolig megen modgang i livet. – Og der er lige så mange forskellige måder at tackle modgang på, som der er mennesker! – Vi er alle vidt forskellige som mennesker, og det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan vi reagerer i de situationer, vi kommer ud for i livet, det være sig medgang som modgang! Hvordan vi reagerer, når vi kommer ud for en eller form for modgang, kan være afhængigt af, hvilke ressourcer, vi har med fra barndom og ungdom, ja hele vores opvækst.

Hvilken person er du?

Men det har også ret meget at gøre med, hvilken person man er i det hele taget.  – For nogle mennesker er modgang, hver gang man møder en lille bitte udfordring; så HAR han eller hun også så megen modgang. – Hvorimod atter andre kan have så megen modgang, at det for omgivelserne synes helt utroligt, at vedkommende, eller den familie, det drejer sig om, ikke er knækket!! – Men for den person eller den familie er det ikke modgang, men blot en udfordring mere i livet! – For disse mennesker hører det blot med som en del af , det man nu en gang, åbenbart, skal opleve/lære noget af!

Hvad er modgang for dig?

Modgang kan jo være ret mange ting, men sygdom, økonomisk ruin, skilsmisse, stress o.a. er jo ret voldsomme begivenheder for de fleste mennesker, og i dag er der ikke ret mange, der bliver forskånet for den form for modgang! – Hvis man så ikke har mulighed for at få hjælp til at tackle alle sine problemer, ja, man er måske heller ikke selv for god til at spørge om hjælp, ja, så kan en af disse former for modgang blive en voldsom udfordring for den enkelte og hans eller hendes familie og nærmeste omgivelser!

Stresser du dig selv, kan det ende med skilsmisse, eller det, der er endnu værre!

Hvis du stresser dig selv – OG – dine omgivelser på grund af din modgang, det være sig økonomiske problemer eller problemer på arbejdet, såsom for voldsomt arbejdspres, “trælse” kolleger eller chefer, så kan det i yderste konsekvens ende med skilsmisse, alvorlig sygdom, og hvis det udarter sig, ender mange desværre med at tage deres eget liv, da de slet ikke kan klare den modgang, de er udsat for.

Få hjælp til at tackle din modgang!

Så få hjælp til at tackle din modgang/dine problemer, inden det accellerer så langt ud, at du ikke længere kan styre det! Der er mange former for hjælp at få, både læger, alternative behandlere, naboer og venner og selvfølgelig familie! –  Så sørg for at få hjælp, du finder måske ud af, at så er problemerne heller ikke større, eller at det er muligt at løse dem. Det er bare om at få lukket op overfor et andet menneske, det være sig naboer, venner, familie eller en eller anden behandler.- Du vil, måske, så opdage, at dine problemer KAN løses, og at det ikke er modgang, men udfordringer, du er udsat for!

 

Misbruger du dig selv – og andre?

Hvad er det, der gør, at nogle i en familie bliver misbruger af alkohol  med alt, hvad det KAN indebære? Er det “Den Sociale Arv?” – Ja, fint nok, men hvorfor er det så ikke alle i en familie, der bliver misbruger? Det kan skyldes rigtig mange ting, og der har været foretaget- og bliver fortsat foretaget – mange undersøgelser om dette emne. I en familie, hvor der har været megen misbrug af alkohol og/eller seksuelt misbrug, er der måske ingen af børnene i familien, der følger den sociale arv, men ofte er det sådan, at hele familien er ødelagt på den ene eller anden måde og fortsætter måske selv i et misbrug, hvis de ikke får hjælp til at bearbejde dette! Der findes rigtig mange former for behandling!

Den sociale Arv!

Det kan være SÅ svært at bryde Den sociale Arv. Dette gælder både med hensyn til misbrug af alkohol, incest og vold. Så mange af disse børn fortsætter desværre som misbruger af den ene eller anden slags. – I dag tages der så megen hensyn til økonomi, at selvom der ER mange mennesker, der “råber vagt i gevær” og gang på gang fortæller de relevante myndigheder, at der er noget rivende galt i den eller den familie, bliver der ofte ikke gjort noget, da man skal spare!!! – I de familier, hvor der bliver gjort noget i tide, er der håb for, at børnene kan få et rimeligt liv, hvis man da ikke har grebet ind alt for sent! Mange steder hjælper man ikke alle børnene, så dem, der bliver hjulpet har det næsten endnu værre efter at være blevet hjulpet, da de ved, at der søskende derhjemme, der stadig lever under de vilkår, de selv gjorde tidligere.

Misbrug af alkohol alene.

Men misbrug af alkohol behøver altså ikke at medføre andet end “kun” misbrug af alkohol!  – Men dette kan så sandelig også ødelægge en familie fuldstændigt! Misbrug af alkohol kan skyldes rigtig mange ting. – Det kan være, at man i en periode er psykisk ude af balance pga problemer på arbejdet eller i familien. – Man kan være meget stresset i en periode; der kan være dødsfald i familien eller skilsmisse eller andet, der gør, at man føler sig helt ude af balance og derved synes, at man lige kan trøste sig med en enkelt lille drink, som desværre ofte fører til mange, og man kan i begyndelsen skjule det for omgivelserne. Men på et tidspunkt bliver omgivelserne klar over det, men så skjuler denne misbruger det – tror han eller hun det da – for omgivelserne. – Men dette bliver ikke ved med at gå i længden, og man risikerer både at miste arbejde og familie, men ikke mindst risikerer man at miste sig selv.

 

Men der er hjælp at hente! – I denne artikel har jeg  en “gæsteskribent!”

Anna Marie Aggerholm, leder af Alcologic, selv tidligere misbruger skriver:

Psykisk ubalance og alkohol

Jeg elsker simpelthen Betty’s firmanavn ”Velvære med hjertet”. Ja, hvor ellers?, fristes
jeg til at spørge. Men det er sandsynligvis også fordi jeg selv har været et sted, hvor jeg
troede, velvære fandtes i enten alkohol eller piller. Nu er jeg kommet fri og ud på den
anden side, og nu ved jeg, at velvære altid starter i hjertet.

Anne Maries budskab:

Mit budskab med denne artikel skal være, at vi må hjælpe hinanden med at bryde
nogle tabuer og gå lige til biddet, når vi opdager, at et menneske tæt på os har et
afhængighedsforhold til enten alkohol eller piller. Ofte er det nemlig sådan, at vi som
pårørende (kollegaer, venner, naboer osv.) lader os lulle ind i den benægtelse, der altid vil være omkring en afhængig.  – Jeg er selv alkoholiker, men drikker ikke mere. Ikke siden en effektiv behandling i 1999. Alligevel er jeg stadigvæk cand.mag. i manipulation, for det er en så integreret del af den afhængige personlighed, at den evne vil jeg formentlig have resten af min levetid!

Anne Maries egne erfaringer:

Jeg vil gerne dele nogle erfaringer med jer, som jeg har gjort mig dels gennem de sidste10 år, hvor jeg har arbejdet professionelt med alkoholafhængige og deres pårørende, dels gennem eksempler fra mine venner i AA-fællesskabet (Anonyme Alkoholikere).
Det er mere reglen end undtagelsen, at de alkoholikere, der efter mange års druk og
katastrofal navigering gennem livet, endelig går i behandling for deres afhængighed, først
har været omkring en eller flere behandlinger for psykiske lidelser. De fleste alkoholikere
har nemlig ingen problemer med at ”sluge” en diagnose, der hedder enten depression eller
angstanfald, mens de slår sig i tøjret over at skulle erkende, at det er alkohol, der skaber
deres psykiske ubalancer.

Tegn på depression:

Hvis man slår op på nettet for at finde symptomer på depression, er de fleste fuldstændig
sammenfaldende, nemlig:

Vedvarende tristhed, angst og tomhed

Mangel på energi og kræfter

Mangel på selvtillid
Selvbebrejdelse og skyldfølelse
Følelse af at livet ikke er værd at leve
Koncentrationsbesvær
Rastløshed
Tilbageholdenhed og indelukkethed
Søvnproblemer
Appetitproblemer

… altså anerkendte symptomer på depression. MEN… hver og en af dem kunne

lige så godt beskrive en alkoholiker i fremskreden stadie, altså der, hvor det ikke er længere
er mennesket, der styrer alkoholen, men alkoholen der styrer mennesket!

Hønen eller ægget?

Hvem der så kommer først, hønen eller ægget, kan være svært at afgøre for lægmand, indrømmet. Men ét er i hvert fald sikkert… den ramte beslutter sig ikke lige fra det ene øjeblik til det andet til at få behandlet symptomerne, det er der hverken kræfter, overskud eller fornuft nok til på dette stadie. Så det må være op til de enkelte pårørende at indhente
så meget viden om både depression og alkoholisme, så man kan gøre en forskel og være med til at få den ramte i en eller anden form for behandling.

Brug ikke selvmedicinering!

Er der tale om en ægte endogen depression, er der en hel del depressionsramte, der
bruger alkohol som en slags selvmedicinering. Når de føler sig stressede, når de får
depressive tanker og uhåndterbare følelser. Det kan lindre i øjeblikket, men det kræver
snart en ny optankning, og man kommer efterhånden ind i en ond cirkel. Alkohol og
den onde cirkel overtager efterhånden styringen af éns liv, hvor effekten af medicin og
behandling (fx kognitiv terapi og mindfulness) bliver nedsat. Man får brug for hjælp og
støtte til at komme ud af denne situation.

Symptomatisk misbrug!

Denne anvendelse af alkohol er det, man kalder symptomatisk misbrug, idet man prøver at dulme sine problemer og symptomer med alkohol. Problemet er, at risikoen for at udvikle et afhængighedsforhold (som man måske ikke havde før) er stor. Derfor bør man helt undlade at drikke alkohol, hvis man har det psykisk dårligt.

Omvendt kan alkohol fremkalde depressionslignende symptomer hos mennesker, der
ikke fra naturens hånd er disponeret for en depression, og det er her, de ovennævnte
symptomer fremkommer, som så bliver mistolket.

Velvære med hjertet!

Mit råd til folk, der føler sig i psykisk ubalance, er at de ikke begynder at eksperimentere
med hverken alkohol, piller eller sjov tobak for at få det bedre. Det vil være som at tisse
i bukserne på en frostklar dag for at holde varmen… – når virkningen af stoffet aftager,
står man tilbage med et endnu større problem! Konsekvenserne i eksemplet er, at
buksebenene er stivfrosne! Konsekvenserne for en psykisk uligevægtig er ofte, at man
aldrig kommer tilbage til den rene velvære i hjertet!

Anna Marie Aggerholm, Indehaver af Alcologic, Randers

Forfatter, foredragsholder  samt udgiver af flere bøger om misbrug og kampen for at komme ud af dette!

Så søg hjælp!

Som man kan læse ud af Anna Marie`s interessante indlæg, er det yderst vigtigt at søge hjælp, og først og fremmest at erkende, at man har brug for hjælp, når man har et eller andet psykisk problem, i stedet for selv at eksperimentere med eksempelvis alkohol og, måske,  ende som misbruger af en eller anden art, det være sig piller som alkohol!

Hvad tænder mænd på?

Ja nu tror man automatisk, at det drejer sig om noget seksuelt, men nej; ikke i denne omgang! Tværtimod kan dette måske, på længere sigt være en hjælp til dette!:) – Hvis mænd i længere tid har følt sig dårlige på den ene eller anden måde fysisk eller psykisk, så “tænder” de ikke så let, i hvert fald ikke på det seksuelle, for ikke at tale om den romantiske del, så er det temperamentet, der tænder!

 

Sådan noget pladder!

Hvor ofte har man ikke hørt, at det “pladder” gider mænd da ikke høre på, når talen falder på alternativ behandling?- Men det “sjove” er, at mænd jo også går til en eller anden form for alternativ behandling. De snakker bare ikke så meget om det. For mange mænd har da også problemer, enten følelsesmæssigt eller fysisk; og de fysiske smerter skyldes jo ofte en eller anden mental ubalance. – Men for det første varer det noget længere, inden mænd erkender, de reelt har et problem, så derfor går de jo alt for længe med deres tanker og problemer, som så føles langt værre, end de egentlig er.- Det er jo også mænd, der er værst til at komme for sent til læge; “det går nok over”! -. Så det gør da ikke situationen bedre, når det drejer sig om en eller anden form for såkaldt “alternativ” behandling! – “Nej sådan noget hokus pokus tror jeg bestemt ikke på”!

 

De vil jo gerne!

Men det viser sig jo ofte, at mænd gerne VIL gå til alternativ behandling; nogle finder selv ud af at opsøge en behandler, og andre skal have et lille skub af enten kæresten/konen, eller de har måske hørt om nogen, der har god erfaring med vedkommende behandler eller en eller anden i samme genre! – Men der ER ligesom nogle kameler, der lige skal sluges.

 

“Almindelige behandlere”

Nu om dage er det mere eller mindre “almindeligt” at gå til massør, akupunktør eller noget lignende, såsom zoneterapi, men når det drejer sig om noget lidt mere “alternativt”, så kniber det, især for mændende, i hvert fald at fortælle højt om, at de planlægger, langt mindre at fortælle, at de HAR været til en eller anden form for “alternativ” behandler. – Nogle er akkurat ligeglade, de skal bare have hjælp, mens andre går lidt mere stille med dørene.

 

Reklame.

Det er ofte sådan, at enten er mange mænd behandlerens bedste ambbassadører/reklame, og de fortæller vidt og bredt om behandleren, og hvad vedkommende kan udrette, eller også kender de slet ikke til vedkommende behandler eller den form for behandling, og de fortæller i hvert fald SLET ikke om det til nogen overhovedet andet end de allernærmeste! – Især det der med det mentale; njah, det fortæller man ikke om til alle og enhver, hvis man har problemer med det; det er ligesom, hos nogle mænd, lidt flovt! Men der findes jo også mange andre former for behandlinger, men man kommer ikke udenom, at det mentale og det fysiske hænger uhjælpeligt sammen!

 

Husk lige:

Man skal jo også lige huske at tænke på, at der efterhånden er ret mange mænd, der tænder på selv at uddanne sig til alternativ behandler under en eller anden form, og de er faktisk ret dygtige! – Det er ligesom, at det er lidt overset, især blandt mænd, at mange mænd også interesserer sig for, hvad der ellers kaldes det “alternative”, da mænd også sagtens kan se effekten af disse behandlinger og finder dem ret spændende og ikke “tøsede” eller “feminine”!

 

Mere kontant indstilling!

HjælpsomhedDet gælder så også for mange mænd,der kommer i behandling, at deres indstilling er mere sådan lige på og kontant:” Kan du hjælpe mig, hvor lang tid tager det, hvor mange behandlinger skal der til, og hvad koster det?” Og så er den sag afgjort! Det kræver ikke så megen udenomssnak, og det er ikke alle, der overhovedet ønsker at vide, hvordan og hvorfor, man behandler på den eller den måde! – “Fix det og jeg betaler”!

Klinik Velvære med Hjertet

Velvære med Hjertet.

………. er navnet på en klinik, der ligger nord for Viborg. Der er en ansat, nemlig indehaveren af klinikken, Betty Koudal. Betty Koudal er uddannet Stress og Allergikonsulent for 7 år siden, i 2005, og har siden udvidet sine behandlinger til at omfatte behandlinger af stress, mobning, angst, mentale ubalancer, allergier, fobier, eksamens-/samt præstationsangst og smerter. Klinikken har eksisteret siden 2006 og ligger midlertidigt i et skønt bjælkehus, mens den blivende klinik bliver bygget færdig! – Både indehaver og kunder kommer til at savne dette skønne hus, da det indeholder en dejlig atmosfære, især til behandling af stresspatienter! – Men klinikken bliver  i området, som er yderst smukt og afstressende. Navnet på klinikken, Velvære med Hjertet siger næsten sig selv, men for Betty Koudal drejer det sig om at tage “hånd” om hver enkelt, der kommer ind af døren, og Betty ønsker gerne et samarbejde med klientens læge eller evt. andre behandlere.

 

Hvem kommer i klinikken?

Dem, der kommer i klinikken er i alle aldersklasser, både mænd og kvinder, men der er efterhånden en del børn og unge, da de ofte ikke har det godt psykisk. Der finder desværre en tiltagende mobning sted rundt omkring i skoler, men sandelig også på arbejdspladser, så der er mange mennesker, både børn og voksne, der ikke har det godt. Mange børn og unge har det meget svært i puberteten og kan slet ikke finde ud af det, der sker med dem fysisk og psykisk. Og da puberteten er en naturlig løsrivelsesproces, er det vigtigt, at hvert enkelt menneske får lov til at udleve denne proces. – Men hvis den enkelte ikke “får lov” til dette, kan der opstå svære problemer senere hen i livet, for løsrivelsesprocessen er nødvendig for det enkelte menneske! Det er ofte disse unge – OG ældre (!) mennesker, der kommer i klinikken, da de – måske – er endt op med psykiske problemer i stedet for. – Nogle har endda selvmordstanker, da de ser det som den letteste udvej!

Børn og unge.

Mange børn og unge har det også rigtig svært i dag, hvis  der evt. er  problemer i familien, hvor mor eller far ikke har det godt sammen, og det ender måske med skilsmisse. Det enkelte barn/unge menneske kan ske at blive meget stille, få astmasymptomer, o.a. – men barnet kan også begynde at blive voldeligt og aggressivt.- Hvis forældrene  eller andre i familien formår at se, at barnet/det unge menneske har det svært, kommer de ofte til Betty, for hvem det er en meget stor glæde at få lov til at hjælpe et barn/ungt menneske i balance igen. – Desværre finder der jo også meget misbrug sted rundt omkring i familierne og DET giver problemer for børnene! – Mange kommer jo aldrig “af med det” og det sætter sig som både psykiske og fysiske smerter.

I behandlingen bruges der blandt andet kinesiologiske teknikker, visualiseringer og samtale. Det kan komme på tale at klienten bør have nogle naturprodukter til at understøtte behandlingen.

Betty Koudal har løbende uddannet sig indenfor blandt andet

Anatomi og Fysiologi, Patalogi og Farmakologi, Sundhedspsykologi. – Desuden BioPsykologi, som er en ret væsentlig del af behandlingen i klinikken. – Desuden uddannet i Bindevævsmassage. Betty Koudal uddanner sig vedvarende indenfor områder, der vedrører behandlingen i klinikken, såsom smertelindring. – For tiden drejer det sig, blandt andet, om Antroprosofisk Homøopati – (Rudolf Steiner`s tænkemåde, der omhandler “Det hele menneske”). Det næste bliver sikkert mere psykologi , NLP samt muligvis KST ( Kranio Sakral terapi)

Den enkeltes velvære.

Der arbejdes i klinik Velvære med Hjertet meget med det enkelte menneskes velvære, både det fysiske velvære samt det mentale velvære, ( Biopsykologi handler om psykens indflydelse på samt samarbejde med kroppen).Det mentale velvære er en meget væsentlig del af det enkelte menneskes velvære.  –  Desuden bruges Bindevævsmassage til behandling af smerter. Under denne behandling dukker der ofte noget helt andet op til overfladen. Mange kommer med smerter rundt omkring i kroppen, hvor det så er kroppen, der forsøger at råbe den enkelte op for at fortælle, at der er noget helt galt et eller andet sted, ikke nødvendigvis noget alvorligt fysisk, men et eller andet mentalt, som man har overhørt så længe, at kroppen bruger det eneste middel, den kender; at give den enkelte smerter, så han eller hun bliver opmærksom på, at der nok er et eller andet, man burde få set på!

Hjælp, vi har en teenager i huset – hvad gør vi?

Hvordan overlever hele familien tiden med en teenager i huset?

Ja, som alle andre slæber en teenager også ofte rundt med et utroligt dårligt selvværd, som ofte kommer til udtryk på de mest mærkelige måder, så man bestemt ikke tænker på manglende selværd! Og hvad gør vi? – Dømmer vi teenageren på hans eller hendes handlinger, eller prøver vi at se på deres indre mentale liv? De fleste mennesker bærer rundt på et eller andet, de kæmper med; nogle mere eller mindre end andre. – Men ikke ret mange går “ram forbi” med hensyn til det at være teenager. –

 

Løsrivelse.

Men alderen som teenager er jo en form for “løsrivelse” fra familien. – Man er på vej ind i de voksnes rækker. og de fleste HAR et eller andet form for opgør med deres forældre. – Hvis de ikke formår at blive løsrevet, KAN de ende med at blive et “tilpasset” menneske, ja, det var de måske allerede inden tiden som teenager! Et “tilpasset” menneske, er et menneske, der altid “holder øje med” omgivelserne. Hele tiden observerer, hvordan stemningen er i omgivelserne, i denne sammenhæng i familien! Et “tilpasset” ungt menneske  TØR måske ikke  tage et opgør med forældrene, da de er bange for forældrenes reaktion; forældrenes vrede eller frustration.- Så er det meget lettere at lade være med at tage det opgør. Men problemet er, at dette unge menneske så må kæmpe yderligere med sit selvværd og spliden i sit indre, og hvad det EGENTLIG gerne ville! På længere sigt kan der måske komme et opgør alligevel senere hen i livet, og dette kan så ske at blive meget voldsommere. – Hvorimod et opgør/en løsrivelse i teenage alderen er en naturlig “løsrivelses proces”!

Både barn og voksen!

Det er vigtigt for barnet/den unge/teenager, at få sig løsrevet fra forældrenes mønstre på en ordentig måde, for at teenageren har mulighed for at lære at leve sit liv på sine egne betingelser. Problemet er så i denne sammenhæng, at de unge mennesker jo stadig, ofte, er et stort barn inden i, samtidig med, at de også er “lidt” voksne. Men ikke nær så voksne som de selv synes! – Her er det så, det er vigtigt, at støtte den unge teenager i at gennemleve denne udvikling, så det kan foregå så let og smertefrit som muligt for alle parter!

Teenageren`s manglende selvværd.

Så det KUNNE måske være en god ide at hjælpe teenageren til at få et bedre selvværd, så både teenageren og resten af familien havde mulighed for at komme lettere igennem teenage perioden uden ALT for mange skrammer – OG skænderier og  konflikter! Det vil i den sidste ende være både en glæde og en kæmpe fordel for alle! For problemet er jo også ofte i den alder som teenager, at selvom den unge teoretisk ved, hvad han eller hun skal igennem, så fatter de egentlig ikke helt, hvad det ER, der sker med dem! – Hverken kroppen eler sindet er, som “det plejer”!

 

Hjæælp!!!!

For at hjælpe både den unge teenager samt hele familien lettere igennem den periode, kan man få hjælp bl.a. ved Betty Koudal, som arbejder ud fra devisen:  man skal være opmærksom på, at en teenager,lige så godt kunne sætte et skilt på panden, hvorpå der stod:

“LUKKET PÅ GRUND AF REPARATION!”

Enkelte unge mennesker kommer forholdsvis let omkring ved teenage alderen, som jo ER en overgang, hvor de frigør sig fra forældrene, og det er utrolig vigtigt, at de får lov til at gennemgå perioden på en værdig måde. – For at få teenageren – OG forældrene! lettere igennem teenagealderen kan det være en god ide at søge hjælp. Der findes rigtige mange behandlere, der er gode til at lytte til de unge – OG deres forældre!:)

 

Hvordan får man “fikset” en teenager, så det er til at være i huset for resten af familien?

HUSK at være opmærksom på, at det ER kun en overgang, selvom det kan være svært at se til enden af tunnellen, når man føler, man har en omvandrende atombombe i huset, og ikke aner, hvad man skal stille op!

 

 

Kan man få “fikset” en teenager?

Kan man få “fikset”  en teenager?

5 Tips

Her er 5  tips til, hvad man selv kan gøre, for at lette på situationen for, først og fremmest teenageren, og dernæst for resten af familien, i stedet for at man bliver ved med at gå rundt med følelsen af, at man har en omvandrende ” atombombe” i huset!:

 

Venner

1.         LYT til det unge menneske, bare lyt, uden at komme med “bedrevidende” kommentarer!

 

2.         LAD det unge menneske være, hvis det er det, han eller hun giver udtryk for, de vil.

 

3.         MEN  vær HELT sikker på, at de VED, at I ALTID er der for dem, hvis/ når de har brug for jer!!

 

4.         HUSK at behandle dem, som de voksne mennesker, de gerne vil behandles som, men vær samtidig opmærksom på, at de jo stadig er et barn indeni, uanset om de vil vedkende sig det eller ej!

 

5.         MEN det ALLERVIGTIGSTE, der er at gøre; tag dem dog ALVORLIGT! – Det betyder MEGET mere, end man kan forestille sig!!

 

 

Disse tips er jo ” gamle kendte ord/ sætninger”, men

 

er ingen af disse ting nok, eller kan det ikke helt gøre det, så er der hjælp at hente hos

 

Betty Koudal - Alternativ behandlerBetty Koudal,

Indehaver af

Klinik Velvære med Hjertet

Beliggende nord for Viborg

 

“Betty elsker at arbejde med mennesker, og især børn og unge,

hvilket de unge kan mærke, og det skaber tillid!:)”

 

Så få en tid, og få ro igen i familien!!!

 

Læs nærmere på

 

www.bkoudal.dk.  under siderne PSYKISK AFBALANCERING og STRESSBEHANDLING

 

Ring gerne 20 45 37 66  for nærmere aftale eller brug kontaktformularen på hjemmesiden

 

 

Mænd har da også problemer, og ikke kun med kvinder!

Snowboarder

Har mænd også problemer, eller er det kun kvinder, der har eneret på det?

Hvad mener mænd egentlig?

Ofte forestiller man sig ikke, at mænd har væsentlige problemer; de gør i hvert fald ikke så meget opmærksom på dem, ikke alle mænd i hvert fald!:):) – Mange mænd giver ikke så meget udtryk for, hvad de føler. Men man skal ikke tage fejl, de fleste mænd føler bare ikke, at man behøver at gå og ” skilte” med sine følelser. De synes, det er helt OK,  at kvinder formår at fortælle, hvad de mener, men det er at gå lidt for tæt på dem, at forvente, at de skal give udtryk for, hvad de SELV mener!!!

Tankelæser.

Sjovt nok, så er det begyndt mere og mere at gå op for mænd, at de selv skal “lidt mere på banen”! – De føler, at de skal være tankelæsere overfor kvinder, og det forventer kvinderne nok også ofte at, mænd er, men det gælder nu lige så tit den modsatte vej! Men mange mænd ER ved at være klar over, at det KAN være farligt at gå og lukke sine følelser inde, og at det ikke bare er en ” kvindeting” at fortælle om sine følelser og tanker! – Man er nødt til at få bearbejdet sine problemer, inden det sætter sig til stress, smerter eller sygdom! ( Smerter behøver ikke nødvendigvis st skyldes sygdom; det er ofte kroppens signal til at få det enkelte menneske til at forstå, at der er et eller andet galt, man burde få set på)!

Yngre generation

Det er ligesom om, der er sket noget med den yngre generation; det er LIDT lettere at få unge og yngre mænd til at sige, hvordan de EGENTLIG har det. – Men disse unge mænd har også, som regel da, fået en HELT anden opdragelse end de tidligere generationer! Og det er sandelig dejligt, for det gælder jo for ALLE mennesker, at hvert enkelt menneske har sine problemer og MÅSKE går de der foruden med indestængte følelser, som jo ikke gør tilværelsen lettere for det enkelte menneske.

Lyt til kroppen!

Når man spørger mange mænd, og her gælder det igen især den lidt ældre generation, at de SLET ikke er i ” kontakt” med deres egen krop! – De har simpelt hen ” lukket af” for deres følelser, især hvis de bærer på meget tunge problemer. – Det vil gøre ALT for ondt i sjælen at lukke op for deres følelser, og derfor har mange lukket helt af til deres indre. I stedet for kæmper rigtig mange mennesker, både mænd (OG kvinder!) med, til tider voldsomme smerter, forskellige steder i kroppen, uden at de gør sig det klart, at det kan have noget at gøre med alle de følelser, de ikke giver udtryk for. Problemet i denne sammenhæng er også, at rigtig mange mænd venter ALT for længe med at få gjort noget ved det, enten at gå til en eller anden form for behandler eller at gå til deres læge. – Mange mennesker er slet ikke klar over, at indestængte/tilbageholdte følelser i sidste ende kan ende op med at sætte sig til alvorlig sygdom!

Selvværd.

Ofte handler det også om, at selvom mænd gerne vil virke stærke og vise, at de kan klare alt ( “rigtige mænd græder ikke”! sagde man tidligere til små drenge), hvilket er noget værre vrøvl, men det ligger mange mænd desværre under for stadigvæk.  Så er det bedre at gå med problemerne selv, ofte til de er blevet HELT uoverskuelige. Tidligere var det så også sådan – ja, det er jo nok sådan stadigvæk i nogle tilfælde; i hvert fald udadtil: ” Hun får ret, og jeg får ro!” – Dette er langt lettere, tror mænd da, end i stedet for at sige fra og sige, hvad man i virkeligheden mener, og hvordan man har det med tingene!

Vold!

Når mænd griber til vold, skyldes det, uden at skulle generalisere, også ofte frustrationer over ikke at kunne få sagt på en ordentlig måde, hvad man egentlig gerne ville sige. – Så løber følelserne i stedet af med dem. – Men man kan i denne sammenhæng ikke se bort fra, at der også findes mange kvinder (!) der kan finde på at være voldelige overfor deres mænd!!!

 

Humor!

I stedet for  at komme frem med, hvad de går og spekulerer på, især, når de er sammen med andre mænd, så bruger mænd i stedet humor og laver jokes ud af deres problemer! Man kan da ikke bare sådan fortælle, hvordan man egentlig har det, og hvad man går og tumler med? Så er det langt lettere at komme med en eller anden form for joke, især, hvis man føler, at nu kommer det lige LIDT for tæt på de egentlige følelser og problemer!

 

Lad nu mænd komme på banen!

Nu er det så bare op til kvinderne at LADE mændene “komme til orde” og komme frem med, hvad de går og spekulerer på! Men de fleste kvinder VIL også rigtigt gerne have at vide, hvad deres mænd går og tumler med, så de ikke – længere – skal føle sig som tankelæsere!!!!!:):)

Positive mennesker KAN være en belastning!

Er du en belastning for dine omgivelser?

Ofte kan det synes som om, at der er for megen focusering på at skrive om alt det positive, der finder sted i livet!? Men det er en helt naturlig modreaktion på alt det negative, der er ALT for meget af i verden! – Så lad det negative da blive helt OPLØST af det positive!:):):):)Se på de mange glæder, du møder i dit liv, dem lærer du altså også af, lige så vel som af de dårlige oplevelser!

Fortsætter du af samme vej?

Når/hvis man er opvokset i en familie, hvor man altid så det negative i andre mennesker og oplevelser i det hele taget, tja, så uanset hvad, man kommer ud for i livet, så kan men enten vælge at fortsætte ad samme vej, eller man kan bevidst vælge, at uanset, HVAD man kommer ud for i livet, og hvor lang tid, det tager, så VIL man, i hvert fald forsøge på, at se det positive i livet! – For nogle mennesker kan dette være meget svært, uanset, hvor gerne de ellers ville, og for andre er det en livsbetingelse at se det positive i de situationer, de kommer ud for. – SÅ kan disse positive mennesker  synes som en belastning for deres omgivelser, men de KAN altså også føles som en glæde at kende!:)

Positive mennesker kan også opleve dårlige tider!

Dermed være ikke sagt, at positive mennesker IKKE kommer ud for trælse oplevelser og svære situationer! Men det er bare meget lettere for dem at se det positive i livet og vente, eller arbejde på, at det negative går over igen. De positive mennesker kommer også ud for sygdom og død, fyringer,  økonomiske problemer, skilsmisser, og meget andet, der kan være svært at tackle, det er ikke sådan, at de undgår problemer! Og selvfølgelig går problemerne dem da på! – Men de har bare valgt, at det skal IKKE ødelægge hele deres liv, når de kommer ud for noget svært. – Problemerne bliver  altså tacklet på en anden måde. Mennesker med denne form for positive indstilling kan også, i perioder, være HELT nede i “kulkælderen”, men ved at bevare den positive indstilling og hele tiden prøve at se fremad på det positive, der VIL komme igen, så kan det, for andre i hvert fald, synes, som om de ligefrem “tiltrækker sig” positive oplevelser i livet!

Har de positive mennesker et bedre selvværd end andre?

Og disse positive mennesker, har de så et fantastisk selvværd? Ikke nødvendigvis; nogle har, selvom de kan synes irriterende positive, selv et dårligt selvværd at kæmpe med. – Men en af deres måder at “overleve” på, er at se det positive / det lyse ved tilværelsen på og derved have lettere ved at kæmpe sig igennem deres egne problemer! Alt det negative, som de har mødt i livet, lige såvel som de negative mennesker, de møder eller har mødt, ligefrem dræner de positive mennesker for energi. – Og det gør det i øvrigt for de fleste mennesker, uanset om man er bevidst om det eller ej!